Kalplere huzur veren Salevat-ı Şerife

Kalplere huzur veren Salevat-ı Şerife
Kalplere huzur veren Salevat-ı Şerife

Kalplere huzur veren salevat-ı şerife

Kalplerin selamette olması, vücudun sıhhatte bulunması, gözlerin nurlu ve ışıklı bulunması Resulullâha salavat ile elde edilir.

Salevatlar :

1-) “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbil’kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil, ebdâni ve şifâihâ ve nûril’ebsâri ve ziyâihâ ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

Anlamı :
“Ey Allah’ım! Kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e aline ve ashabına salatü selam eyle.”

2-) “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinil’fâtihi limâ uğlika vel’hâtimi limâ sebeka nasıril’hakkı bilhakkı velhâdi ilâ sırâtın müstekîm.”

Anlamı :
“Ey Allah’ım! Kilitlenmiş kapıları açan, ilk geçen peygamberlerin sonuncusu, hak ile hakkın yardımcısı, doğru yolun hidayet edicisi Muhammed’e salatü selam söyle.”

3-) “Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi’adedi ilmike.”

Anlamı :
“Ey Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e ve Efendimiz Hz. Muhammedin aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatü selam ve bereketler ihsan eyle.”