Web sitemize hoşgeldiniz, 30 Haziran 2022
ilahirahmet
Anasayfa » Esma-ül Hüsna (Sayfa 5)

Esma-ül Hüsna

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu

El-Müntekımü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Müntekım İntikam alan Cenab-ı Hak buyuruyor:
Et-Tevvabü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Tevvâb Tövbeleri kabul eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.”...
El-Müte’ali (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Müte’âli Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce
El-Berru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Berru Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri seven
El-Vâlî (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Vâlî Bütün varlıkları idare eden
El-Bâtınü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Bâtın Gizli bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor:
Ez-Zahiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Zahir Görünen, varlığı aşikar olan Cenab-ı Hak buyuruyor:
El-Ahir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Sonu olmayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid,...
El-Evvelü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Herşeyin ilki olan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3)
El-Mani’u (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Maniu Dilediğini engelleyen Cenab-ı Hak buyuruyor:
El-Muğniy (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muğni Dilediğini zengin eden Cenab-ı Hak buyuruyor:
El-Ganiyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Gani Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendi dışındaki her şey O’na muhtaç.
El-Cami’u (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Câmi İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan
El-Muksitu (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muksit Adaletle hükmeden Cenab-ı Hak buyuruyor:
Zü’l Celali vel İkram (C.C) Esma-ül Hüsna Zü’l – Celali Ve’l – İkram Ululuk ve ikram sahibi Cenab–ı Hak buyuruyor.
Malikü’l Mülk (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Malikü’l Mülk Mülkün ebedi sahibi Kainat, mülk ve servetin hakiki sahibi, bütün varlık emrinde,...
Er-Rauf (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Rauf Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
El-Afüvvü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Afüvv Affı çok. Affeden, bağışlayan