Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Ekim 2021

Esma-ül Hüsna

El-Müntekımü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Müntekımü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Müntekım İntikam alan Cenab-ı Hak buyuruyor:

Et-Tevvabü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Et-Tevvabü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Tevvâb Tövbeleri kabul eden Cenab-ı Hak buyuruyor: “Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.”...

El-Müte’ali (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Müte’ali (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Müte’âli Pek yüce, yüceler yücesi, aklın alabileceği herşeyden pek yüce

El-Berru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Berru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Berru Mahlukatına lütfu ve keremi bol olan, iyilik eden, vaadin yerine getiren. İyilik edenleri seven

El-Vâlî (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Vâlî (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Vâlî Bütün varlıkları idare eden

El-Bâtınü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Bâtınü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Bâtın Gizli bulunan Cenab-ı Hak buyuruyor:

Ez-Zahiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Ez-Zahiru (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Zahir Görünen, varlığı aşikar olan Cenab-ı Hak buyuruyor:

El-Ahir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Ahir (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Sonu olmayan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid,...

El-Evvelü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Evvelü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Herşeyin ilki olan Cenab-ı Hak buyuruyor: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadid, 3)

El-Mani’u (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Mani’u (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Maniu Dilediğini engelleyen Cenab-ı Hak buyuruyor:

El-Muğniy (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muğniy (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muğni Dilediğini zengin eden Cenab-ı Hak buyuruyor:

El-Ganiyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Ganiyyü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Gani Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Kendi dışındaki her şey O’na muhtaç.

El-Cami’u (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Cami’u (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Câmi İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

El-Muksitu (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Muksitu (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Muksit Adaletle hükmeden Cenab-ı Hak buyuruyor:

Zü’l Celali vel İkram (C.C) Esma-ül Hüsna

Zü’l Celali vel İkram (C.C) Esma-ül Hüsna Zü’l – Celali Ve’l – İkram Ululuk ve ikram sahibi Cenab–ı Hak buyuruyor.

Malikü’l Mülk (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Malikü’l Mülk (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Malikü’l Mülk Mülkün ebedi sahibi Kainat, mülk ve servetin hakiki sahibi, bütün varlık emrinde,...

Er-Rauf (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

Er-Rauf (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Rauf Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan

El-Afüvvü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna

El-Afüvvü (Celle Celâlühü) Esma-ül Hüsna Afüvv Affı çok. Affeden, bağışlayan