Web sitemize hoşgeldiniz, 23 Ekim 2020

Etkili Dualar

ARİFE GÜNÜ YAPILACAK DUA

ARİFE GÜNÜ YAPILACAK DUA Arife günü bu duayı (1000) defa okuyan kimse her ne muradı varsa muradına Allah’ın izniyle kavuşur.

DEPREMDEN KORUNMA DUALARI

DEPREMDEN KORUNMA DUALARI “İnnellâhe yumsikus semâvâti vel arza en tezûlâ ve lein zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihi innehu...

MUTLULUK DUASI

MUTLULUK DUASI Mutlu olmak için, her gün sabah ve akşam olmak üzere, Bir Fatiha ve üç İhlas suresi okuyup, Peygamberimizin...

SARA HASTALIĞINA VE DELİLİĞE OKUNACAK DUA

SARA HASTALIĞINA VE DELİLİĞE OKUNACAK DUA OKUNUŞU: “Ve nünezzilü minel Kur’ani ma hüve şifaün ve Rahmetün lil Mü’müniyne vela yezidüz...

DUALARIN KABULU İÇİN” MÜCİB” ZİKRİ

DUALARIN KABULU İÇİN” MÜCİB” ZİKRİ Esmaül Hüsnanın her biri ayrı bir ihtiyacımızı gideren mücizevi zikirlerdir. Bu ismin manası duaları kabul...

SANA KÖTÜ DAVRANAN BİRİSİNİN SEVGİSİNİ KAZANMA

SANA KÖTÜ DAVRANAN BİRİSİNİN SEVGİSİNİ KAZANMA Sana hainlik yapan yada kötü davraran kim varsa,

Cuma günü okunacak dua

Cuma günü okunacak dua Bismillahirrahmanirrahiym,“Allahü ekberu ehlül kibriyai vel azameti ve müntehel ceberuti vel izzeti ve veliyyil ğaysi ver rahmeh.ve...

Zilhicce ayı ve faziletleri

Zilhicce ayı ve faziletleri “Zilhicce”, Kurban bayramının olduğu aydır. Bu ay çok esrarlı ve faziletli bi aydır.

Peygamberimiz(s.a.v.) Diliyle dua etmek

Peygamberimiz(s.a.v.) Diliyle dua etmek Bilindiği üzere en iyi dua eden peygamberimiz ölduğu gibi,kabule şayan olan, dualar de şüphesiz onun dualarıdır.

AİLENİN KORUNMASI İÇİN DUA

AİLENİN KORUNMASI İÇİN DUA “Allahümme inni es’elüke’l -afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali.Allahümmestür avrati ve amin...

Acizlikten,Tembellikten,Allah’a Sığınma Duası

Acizlikten,Tembellikten,Allah’a Sığınma Duası Okunuşu:”(Allahümme inni euzü bike minel aczi velkeseli velbuhli velcübni vel heremi ve azabil kabri.Allahümme atı nefsi takvaha...

Hoşlanmadığın Bir Rüya Gördüğünde Okunacak Dua

Hoşlanmadığın Bir Rüya Gördüğünde Okunacak Dua Peygamber Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurmuştur; ”biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğü zaman, bilsin ki o, şeytandır....

Psikolojik-Manevi Sıkıntı İçin Dualar

Psikolojik-Manevi Sıkıntı İçin Dualar “ Bismillahi’r-Rahmani’r RahimElhamdülillahi rabbi’l-alemin,Er-rahmani’r-Rahim,maliki yevmi’d-din,İyyake na’büdü ve iyyake nesta’in.İhdina’s-sırata’l-mustekim.Sıratallezine en’amte’aleyhim ğayri’l-mağdubi’ aleyhim ve’la’d-dallin.” Amin.

Yağmur Duası

Yağmur Duası Okunuşu:”Allahümme es’kına gaysen mugisen henein merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan.

Tehlike ile karşı karşıya kaldığında okunacak Dua

Tehlike ile karşı karşıya kaldığında okunacak Dua “Bismillahirrahmanirrahim,La havle vela kuvvete İlla billahi’l-aliyyi’l-Azim.Allahümme iyyake na’büdü ve iyyake neste’in.

Kötülüklerden Kurtulma Duası

Kötülüklerden Kurtulma Duası “El-hamdülillahi ala külli halin,rabbi euzü bike min hali ehli”n-nar

BİR MALIN SATILMASI İÇİN DUA

BİR MALIN SATILMASI İÇİN DUA Bir malın bir an önce satılması için,o mal üzerine (7) defa “DUHA” suresi 7 defada...

DERSE BAŞLAMADAN OKUNACAK DUA

DERSE BAŞLAMADAN OKUNACAK DUA “Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna...