Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Ekim 2020

Etkili Dualar

Tuvalete Girerken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Tuvalete Girerken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)     Türkçe Okunuşu: (Allâhumme inni eûzü bike minerricsi l-habîsi l-muhbisi mineşşeytanirracîm.)

Tuvaletten Çıkınca Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Tuvaletten Çıkınca Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: (Elhamdülillâhillezî ezhebe annîmâ yü’zinî ve emseke aleyye ma yenfe...

Abdeste Başlama Duası (Temizlik Duaları)

Abdeste Başlama Duası (Temizlik Duaları)             Bu okunan abdest duâsı Resûlullah Efendimizin devamlı abdestte okuduğu...

Ağıza su verirken okunacak dua (Temizlik Duaları)

Ağıza su verirken okunacak dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allâhumme einni alâ tilâveti zikrike ve şükrike ve...

Misvak kullanırken okunacak dua (Temizlik Duaları)

Misvak kullanırken okunacak dua (Temizlik Duaları)         Türkçe Okunuşu: Allahumme tahhir nükhetî ve mahhid zünûbi.

Buruna su verirken okunacak dua (Temizlik Duaları)

Buruna su verirken okunacak dua (Temizlik Duaları)     Türkçe Okunuşu: Allahumme erihnî râyihatel-cenneti verzuknî min nağîmiha velâ turihnî râyihaten-nâri.

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allahumme beyyid vech îbinûrike yevme tebyeddu vücûhu evliyâike velâ...

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Alluhumme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allahumme lâ tu’tınî kitâbî bişimalî velâ min verâi...

Başı Meshederken Okunacak Dua

Başı Meshederken Okunacak Dua     Türkçe Okunuşu: Allahumme gaşşinî birahmetike ve enzil aleyye min berekâtike ve ezillinî tahte arşike.

Kulakları Meshederken Okunacak Dua

Kulakları Meshederken Okunacak Dua     Türkçe Okunuşu: Allahummec’alnî minellezîne yestemiûnel kavle feyettebiûne ahsenehu.

Boynumuzu Meshederken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Boynumuzu Meshederken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)     Türkçe Okunuşu: Allahumme a’tık rakabetî minennâri vehfaznî minesselâsili vel-ağlâl vel-enkâl.

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allahumme sebbit kademeyye alessirati yevme tezûlu fihil-akdâm

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allahummec’alnî sa’yen meşkûren, ve zenben mağfûren ve amelen...

Abdest Alındıktan Sonra Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Abdest Alındıktan Sonra Okunacak Dua (Temizlik Duaları)         Türkçe Okunuşu: Sübhanekellâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe...

Hamama Girerken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Hamama Girerken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elükel cennete ve eûzü bike minennâri.

Hz. Hasan’ın Duası (Tevekkül Duaları)

Hz. Hasan’ın Duası (Tevekkül Duaları)   Türkçe Okunuşu: Elhamdü lillahillezi lâ yensâ, men zekerehu velâ yuhayyebü men de’âhü, vela yakta’u...

Yağmur Duası için Atın Alnına Asılacak Dua

Yağmur Duası için Atın Alnına Asılacak Dua Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Fefetehna ebvâbessemai bi mâin münhemir ve feccernel arda uyûnen feltekal...