Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Mart 2021

Etkili Dualar

Dilek Duası Oku

Dilek Duası Oku ” Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli şey’in kadir. Elhamdü lillâhi...

Dudaktan Yüreklere Dua

Dudaktan Yüreklere Dua Sözdür dualarımız… Gözdür yüreklerimiz… Bazen sancı; bazen de ümittir, farkında olmadan nefislerimiz…

Berat Kandili Dua’sı

Berat Kandili Dua’sı Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racîm Bismillahi’r-rahmani’r-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran,

Baş Ağrısı İçin Yapılacak Dua

Baş Ağrısı İçin Yapılacak Dua Bismillahirrahmânirrahîm Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresinin sonunu...

Psikolojik rahatsızlıklar için dua

Psikolojik rahatsızlıklar için dua “Ya vasiu ya aliymü ya zelfadlil aziym.İn temsesni,bi durrin la kaşife lehü illa ente ve in...

Dualarının kabul olmasını isteyenler

Dualarının kabul olmasını isteyenler Bismillahirrahmanirrahiym. Ferdün, Hayyün, kayyümün, hakemün, Adlün, kuddüsün üd uunii estecib leküm.Sabah akşam 19 defa besmele ile...

Seçme Bazı Dua Ayetleri

Seçme Bazı Dua Ayetleri Dua âyetlerinin mealleri ile de dua etmek caizdir. Ancak mealleri, tam tercüme edilemediğinden pek hoş olmuyor....

Dua ve Önemi

Dua ve Önemi İnsanlığa rahmet olarak gönderilen bütün Peygamberler ve Hak dostları; darlıkta ve bollukta, ıztırapta ve sürurda, gönüllerini dâima...

Dua Nedir ? Dua Nasıl Yapılır ?

Dua Nedir ? Dua Nasıl Yapılır ? Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına gelir. Dinimizde ise...

Baş Ağrısı İçin Yapılacak Dua

Baş Ağrısı İçin Yapılacak Dua Bismillahirrahmânirrahîm Resûlullah, Hazret-i Alî’ye buyurdu ki: “Başın ağrıyınca, elini başına koy ve Haşr sûresinin sonunu...

Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua

Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua   Allah’ın adiyle ve Allah ile ve Allah yolunda Resûlullah’ın dini üzere, derlerdi.” (45)

Sihiri Bozmak İçin Okunacak Dua (Korunma Duası)

Sihiri Bozmak İçin Okunacak Dua (Korunma Duası) Türkçe Okunuşu: Velâ yuflihussâhirü haysü etâ. Min şerrinneffasâti fîl-ukad

Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua (Korunma Duası)

Türkçe Okunuşu: Allahumme entel Melükul Hakkul Mübin, Muhammedün Rasulullahi sâdıkul va’dül emîn, ve lekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü...

Düşman Şerrinden Kurtulmak için Dua (Korunma Duası)

Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Alahummâhruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü...

Korkudan Emin Olma Duası (Korunma Duası)

Korkudan Emin Olma Duası (Korunma Duası) Türkçe Okunuşu: Bismillâhirrahmanirrahim; Yâ ilahe Cebrâile veya ilâhe İsrafile, veya ilahe Azrâile, veya ilâhe...

Nazar İçin Okunacak Dua (Korunma Duası)

Nazar İçin Okunacak Dua (Korunma Duası) Bismillâhi, Allahumme ezhib harreha ve berdeha ve habeseha) “Allah’ın adıyla. Allah’ım, şunun gözünün hararetini,...

Kadınlar için Okunan Cenaze Namazı Duası

Kadınlar için Okunan Cenaze Namazı Duası Türkçe Okunuşu: Ve husse hâzihil meytite birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti ver-rıdvân. Allahumme inkânet muhsineten...

Cenaze Namazı Duası (Namaz Duaları)

Cenaze Namazı Duası (Namaz Duaları) Türkçe Okunuşu: Allahummağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve...