Web sitemize hoşgeldiniz, 28 Şubat 2021

Etkili Dualar

Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Çok Sıkıntılı İken Okunacak Dua (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: La ilahe illallahu Alimul Hakim, la ilahe illallahu Rabbül...

Sevgi Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Sevgi Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme sahhir li ve meyyil bi ve eczib li kulube ibadike...

Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Sıkıntı Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi,bi ahassi sıfatike,ve bi izzeti celalike,ve bi a’zami esmaike, ve bi...

Cinlerden Korunma Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Cinlerden Korunma Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: Kul euzü bi kelimatillahittammati. La yücavizühünne berrün vela facirün min şerri...

Belaları Önleme Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Belaları Önleme Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim; İlahi keyfe ed’ukeve ene ene,ve keyfe ekta’u recai ve ente...

Belayı Kovma Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua)

Belayı Kovma Duası (sıkıntıya karşı okunacak dua) Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallahu ya hayrel halasi, Muhammedun rasulullahi, Ya Hızru...

Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua

Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua Türkçe Okunuşu: Allahumme entel Melükul Hakkul Mübin, Muhammedün Rasulullahi sâdıkul va’dül emîn, ve lekel mülkü...

Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin Dua

Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin Dua                 Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim, Alahummâhruz bi hırzi kudretike...

Cafer-i Sadık’ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası

Cafer-i Sadık’ın Her Sıkıntı Anında Okunacak Duası             Türkçe Okunuşu: Allahumme, ya uddeti inde şiddeti...

Tuvalete Girerken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Tuvalete Girerken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)     Türkçe Okunuşu: (Allâhumme inni eûzü bike minerricsi l-habîsi l-muhbisi mineşşeytanirracîm.)

Tuvaletten Çıkınca Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Tuvaletten Çıkınca Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: (Elhamdülillâhillezî ezhebe annîmâ yü’zinî ve emseke aleyye ma yenfe...

Abdeste Başlama Duası (Temizlik Duaları)

Abdeste Başlama Duası (Temizlik Duaları)             Bu okunan abdest duâsı Resûlullah Efendimizin devamlı abdestte okuduğu...

Ağıza su verirken okunacak dua (Temizlik Duaları)

Ağıza su verirken okunacak dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allâhumme einni alâ tilâveti zikrike ve şükrike ve...

Misvak kullanırken okunacak dua (Temizlik Duaları)

Misvak kullanırken okunacak dua (Temizlik Duaları)         Türkçe Okunuşu: Allahumme tahhir nükhetî ve mahhid zünûbi.

Buruna su verirken okunacak dua (Temizlik Duaları)

Buruna su verirken okunacak dua (Temizlik Duaları)     Türkçe Okunuşu: Allahumme erihnî râyihatel-cenneti verzuknî min nağîmiha velâ turihnî râyihaten-nâri.

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Yüzü Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allahumme beyyid vech îbinûrike yevme tebyeddu vücûhu evliyâike velâ...

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Alluhumme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua (Temizlik Duaları)       Türkçe Okunuşu: Allahumme lâ tu’tınî kitâbî bişimalî velâ min verâi...