Web sitemize hoşgeldiniz, 02 Aralık 2021

Etkili Dualar

Ya Hadiyel Mudillin (c.c.)

Yâ Hâdiye’l-Mudillîn esması anlamı : Hak yoldan sapanları hidayete erdiren. Yâ Hâdiye’l-mudillîn : يَا هَادِىَ الْمُضِلّ۪ينَ  87Diz ağrısı içinYâ Habîbe’l-bekkâînYâ Senede’l-mütevekkilînYâ...

Ya Senedel Mütevekkilin (c.c.)

Yâ Senede’l-Mütevekkilîn esması anlamı : Kendisine tevekkül edenlerin dayanağı. Yâ Senede’l-mütevekkilîn : يَا سَنَدَ الْمُتَوَكِّل۪ينَ  87Diz ağrısı içinYâ Habîbe’l-bekkâînYâ Senede’l-mütevekkilînYâ Hâdiye’l-mudillînYâ...

Ya Men Biyedihi Mekalidu Külli Şeyin (c.c.)

Yâ Men Biyedihî Mekâlîdu Külli Şey’in esması anlamı : Her şeyin anahtarı elinde olan. Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey :...

Ya Men Leyse Kemislihi Şeyun (c.c.)

Yâ Men Leyse Kemislihî Şey’un esması anlamı : Misli ve benzeri hiçbir şey bulunmayan. Yâ Men leyse kemişlihî şey : يَا...

Ya Men La Yahfa Aleyhi Şeyun (c.c.)

Yâ Men Lâ Yahfâ Aleyhi Şey’un esması anlamı : Hiçbir şey Kendisine gizli bulunmayan. Yâ Men lâ yahfâ ‘aleyhi şey :...

Ya Men La Yenkusu Min Hazainihi Şeyun (c.c.)

Yâ Men Lâ Yenkusu Min Hazâinihî Şey’un esması anlamı : Hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan. Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî...

Ya Men La Yezidu Fi Mülkihi Şeyun (c.c.)

Yâ Men Lâ Yezîdu Fî Mülkihî Şey’un esması anlamı : Mülkünde, iradesi dışında hiçbir şey artmayan. Yâ Men lâ yezîdü fî...

Ya Men La Yüşbihuhu Şeyun (c.c.)

Yâ Men Lâ Yüşbihuhû Şey’un esması anlamı : Hiçbir şey kendisine benzemeyen. Yâ Men lâ yüşbihühû şey : يَا مَنْ لاَ...

Ya Kaimen Ala Külli Şeyin (c.c.)

Yâ Kâimen Alâ Külli Şey’in esması anlamı : Her şeyi idare eden kaim. Yâ Kaimen ‘alâ külli şey : يَا قَٓائِمًا...

Ya Kafiye Külli Şeyin (c.c.)

Yâ Kâfiye Külli Şey’in esması anlamı : Her şeye kafi. Yâ Kâfiye külli şey : يَا كَافِىَ كُلِّ شَىْءٍ  89Yarım baş...

Ya Murdi (c.c.)

Yâ Murdî esması anlamı : Mahlukatını nimetleriyle hoşnut kılan. İhsan ettiği maddi ve manevi nimetleriyle varlıklarını memnun ve razı eden. Yâ Mürdî...

Ya Münaim (c.c.)

Yâ Münaim esması anlamı : Mahlukatını çeşit çeşit nimetlere gark eden. Yâ Müna’im : يَا مُنَعِّمُ  88Topuk ağrısı içinوَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ...

Ya Men La Yutimün Nimete İlla Hu (c.c.)

Yâ Men Lâ Yutimü’n-Nimete İllâ Hû esması anlamı : Nimetleri Kendisinden başkası tamamlayamayan. Yâ Men lâ yütimmü’n-ni’mete illâ hû :  يَا...

Ya Men La Yahlükul Halka İlla Hu (c.c.)

Yâ Men Lâ Yahlüku’l-Halka İllâ Hû esması anlamı : Mahlukatı kendisinden başkası yaratamayan. Yâ Men lâ yahlüku’l-halka illâ hû : يَا...

Ya Men La Yükallibül Kalbe İlla Hu (c.c.)

Yâ Men Lâ Yükallibü’l-Kalbe İllâ Hû esması anlamı : Kalpleri Kendisinden başkası değiştiremeyen. Yâ Men lâ yükallibü’l-kalbe illâ hû : يَا...

Ya Men La Yağfiruz Zünube İlla Hu (c.c.)

Yâ Men Lâ Yağfiru’z-Zünûbe illâ Hû esması anlamı : Günahları Kendisinden başka kimse mağfiret edemeyen. Yâ Men lâ yağfiru’z-zünûbe illâ hû...

Ya Men La Yüdebbirül Emre İlla Hu (c.c.)

Yâ Men Lâ Yüdebbirü’l-Emre İllâ Hû esması anlamı : İşleri Kendisinden başka kimse idare edemeyen. Yâ Men lâ yüdebbiru’l-emra illâ hû...

Ya Men La Yasrifüs Sue İlla Hu (c.c.)

Yâ Men Lâ Yasrifü’s-Sûe İllâ Hû esması anlamı : Kullarından kötülüğü kendisinden başka kimse defedemeyen. Yâ Men lâ yasrifü’s-sûe illâ hû...