Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Ağustos 2021

Etkili Dualar

Ya Men Hüve Limen Recahü Kerim (c.c.)

Yâ Men Hüve Limen Recâhü Kerîm esması anlamı : Kendisine ümit besleyenlere iyilik eden. Yâ Men hüve limen recâhü kerîm :...

Ya Men Hüve Bimen Eradehu Alim (c.c.)

Yâ Men Hüve Bimen Erâdehû Alîm esması anlamı : Kendisini arzulayanları çok iyi bilen. Yâ Men hüve bimen erâdehû ‘alîm :...

Ya Men Hüve Limen Ehabbehu Karib (c.c.)

Yâ Men Hüve Limen Ehabbehu Karîb esmaı anlamı : Kendisini sevenlere yakın olan. Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb : يَا...

Ya Men Hüve Limen Etaahü Habib (c.c.)

Yâ Men Hüve Limen Etâahû Habîb esması anlamı : Kendisine itaat edenleri seven. Yâ Men hüve limen etâ’ahû habîb : يَا...

Ya Men Hüve Limen Deahü Mücib (c.c.)

Yâ Men Hüve Limen Deâhü Mücîb esması anlamı : Kendisini çağıranlara cevap veren. Yâ Men hüve limen de’âhü mücîb : يَا...

Ya Hayra Habibin ve Mahbub (c.c.)

Yâ Hayra Habîbin ve Mahbûb esması anlamı : Sevenlerin ve sevilenlerin en hayırlısı. Yâ Hayra habîbin ve mahbûb : يَا خَيْرَ...

Ya Hayra Maksudin ve Matlub (c.c.)

Yâ Hayra Maksûdin ve Matlûb esması anlamı : Bütün maksud ve matlublarin en hayırlısı. Yâ Hayra maksûdin ve matlûb : يَا...

Ya Hayra Sahibin ve Celis (c.c.)

Yâ Hayra Sahibin ve Celis esması anlamı : Bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Yâ Hayra sahibin ve celîs :...

Ya Men Etabe Bi Zikrihi Kulübel Muhbitin (c.c.)

Yâ Men Etâbe Bi Zikrihî Kulûbe’l-Muhbitîn esması anlamı : Zikriyle mütevazi ve huşû sahiplerinin kalplerini hoş eden. Yâ Men etâbe bi...

Ya Men Şeraha Bil İslami Sudürel Müminin (c.c.)

Yâ Men Şeraha Bi’l-İslâmi Sudûre’l-Müminîn esması anlamı : Müminlerin kalplerini İslam’la genişleten. Yâ Men şeraha bi’l-islâmi sudûra’l-mü’minîn : يَا مَنْ شَرَحَ...

Ya Men La Yübrimuhu İlhahul Mülihhin (c.c.)

Yâ Men La Yübrimuhû İlhâhu’l-Mülihhîn esması anlamı : Israrla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan. Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu’Umulihhîn : يَا...

Ya Men La Yuğallituhü Süalün An Süalin (c.c.)

Yâ Men Lâ Yuğallituhû Süâlün an Süâlin esması anlamı : Kullarının bir isteği diğerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen. Yâ...

Ya Men La Yülhihi Kavlün An Kavlin (c.c.)

Yâ Men La Yülhîhi Kavlün An Kavlin esması anlamı : Bir söz, kendisini diğer bir sözden oyalamayan. Yâ Men lâ yülhîhi...

Ya Men La Yemneuhu Filün An Filin (c.c.)

Yâ Men Lâ Yemneuhû Filün An Filin esması anlamı : Kendisi için bir işi diğer bir işe mani olmayan. Yâ Men...

Ya Men Hüve Fi İhsanihi Kadim (c.c.)

Yâ Men Hüve Fî İhsânihî Kadîm esması anlamı : İhsanın da kadim olan. Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm : يَا...

Ya Men Hüve Fi Azametihi Rahim (c.c.)

Yâ Men Hüve Fî Azametihî Rahîm esması anlamı : Azametinde merhametli olan. Yâ Men hüve fî ‘azametihî rahîm : يَا مَنْ...

Ya Men Hüve Fi Hukmihi Azim (c.c.)

Yâ Men Hüve Fî Hukmihî Azîm esması anlamı : Hükmünde büyük olan. Yâ Men hüve fî hükmihî ‘azîm : يَا مَنْ...

Ya Men Hüve Fi Hilmihi Hakim (c.c.)

Yâ Men Hüve Fî Hilmihî Hakîm esması anlamı : Yumuşaklığında hikmetli davranan. Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm : يَا مَنْ...