Kategori: İslami Bilgiler

Zemzem Suyunun Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir

Günümüzde birçok bireylerin çokça merak ettiği konulardan biri de dünyanın en kaliteli suyunun hangisi olduğu konusudur. Bu konu hakkında yapılan birçok araştırmalar sonucunda dünyanın en kaliteli ve en sağlıklı suyunun zemzem suyu olduğu gözlemlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da dünyanın en kaliteli suyu olarak nitelendirilen zemzem suyu islamiyetin yayılışından günümüze kadar en fazla tüketilen su

Beddua etmek günah mıdır

Beddua, Bir sebepten dolayı herhangi bir kimse hakkında kötümser istek ve temennide bulunmak, hayır duasının tam tersidir. İnsanın, kendisi veya başkaları aleyhinde “Allah kahretsin, Allah belanı versin, Allah sana Lanet etsin” gibi ifadelerle yaptığı dualara denir. Lanet okumak, ayrıca Allah’ın rahmetinden yoksun kalınmasını dilemekle aynı anlamı taşır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerden rivayetle buyuruyorlar: Şu

Besmele Hangi Durumlarda Çekilir

Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti kerimesi “Yaratan Rabbinin adıyla oku! (Besmele Çekerek) oku denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’in bu emir tüm müminleredir. Müminler meşru herhangi bir işe başlarken besmeleyi unutmazlar. Çünkü bilirler ki Besmele ile başlamayan herhangi bir işte bereketsizlik ortaya çıkar. Kuran okurken, hayvan keserken, abdest alırken, namaz kılarken, avcılık yaparken besmeleyi ihmal etmezler.Rahman ve Rahim Allah’ın

Medinede Ziyaret Edeceğiniz Kutsal Mekanlar

MESCİDİ CUMA: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Medine’ye gelirken durduğu Rânunâ denilen yerde, öğle namazı vakti gelmişti. Burada yanında bulunanlarla birlikte Cuma namazı kıldı ve hutbe okudu. Peygamberimizin ilk defa kıldığı Cuma namazı budur. İlk okuduğu hutbe de burada okuduğu hutbedir. Şimdi bu yerde “Mesci-i Cuma” adıyla büyük bir cami bulunmaktadır. MESCİD-İ KIBLETEYN; İslam’ın ilk yıllarında namazlar,

Mekkede Ziyaret Edeceğiniz Kutsal Mekanlar

1- KÂBE: Haccın sebebi ve namazlarda kıblegâhımız olan Kâbe, yeryüzünde alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk binadır. Allah’ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından Mekke’de yapılmıştır.(2) “Mescid-i Haram” denilen mabedin ortasında bulunan Kâbe, kuzeydoğu duvarı 12.63; kuzeybatı duvarı 11.03; güneybatı duvarı 13.10; güneydoğu duvarı 11.22 ve yüksekliği 13 m

Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar

Sehiv secdesi, bir namazın kusurlu kılınması hâlinde, bu kusuru düzeltmek maksadı ile, namazın sonunda (son oturuşta tahiyyatı okuduktan sonra) yapılan secdedir. Kusur genellikle namazda farzın te’hiri, vâciblerden birinin unutularak yapılmaması (terki), yahut sonraya bırakılması (te’hiri), yahut da vaktinden önce yapılması (takdimi) suretiyle ortaya çıkar. Namaz içinde bu yanlışlıklar hatırlanırsa namaz sonunda sehiv secdesi yapılır. Sehiv

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammedin Şefaati

Şefaatçilerin başında tabi ki en büyük şefaatçi olan Peygamber efendimiz gelir. Hz Peygamberin (S.A.V.) şefaati farklı türlerde olacaktır. Günahları az olanlar bu şefaat sayesinde azaptan tamamen kurtulacaktır.Bazılarının da günahlarının yarısı yada daha azı veya daha fazlası silinecektir.Hatta büyük günah işleyenler dahi eğer Allaha şirk koşmadan ölmüşlerse bundan nasibini alacaktır. Ama mühebbet ceza alacaklar bundan yararlanamazlar.

Nazar Boncuğu Takmak Caizmidir

Tüm tedavi ve korunma yöntem ve sebeplerine başvurduktan sonra sonucu yüce ALLAH’tan beklemek İslam inancının gereğidir. İslam inancında, nihai etkiyi ALLAH’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Rasulüllah (s.a.s.) “Kim nazarlık

Sol elle yiyecek yemek

Ümmetine, faydalı ve güzel olan adabı öğreten Hz. Peygamber (s.a.s.) camiye girmek, yemek yemek, elbise giymek gibi işlerde sağı kullanmayı, tuvalete girmek, sümkürmek ve camiden çıkmak gibi işlerde ise solu kullanmayı tavsiye etmiştir. Bu bağlamda “Biriniz mescide girdiğinde sağ ayağıyla girsin, mescitten çıktığında da sol ayağı ile çıksın.” (Hakim, el-Müstedrek, I, 218); “Biriniz yemek yediği zaman

Akraba Evlilikleri Günah Mıdır

İslam dini Müslümanlara evlenerek nesillerini devam ettirmelerini emreder. Bununla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur: “İçinizdeki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır, bilendir.” (1) Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’de bu konuyla ilgili olarak ‘’Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin. Zira evlilik gözü