Web sitemize hoşgeldiniz, 31 Ekim 2020

İslami Bilgiler

İhramlı Durumda Ölen Nasıl Defnedilir?

İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

İhramlı Kimse Hastalanırsa Tedavi Olabilir mi ?

Nübeyh b. Vehb (r.a.)’den rivâyete göre, Ömer b. Ubeydullah b. Ma’mer ihramlıyken gözlerinden rahatsızlandı ve Ebân b. Osman’a sordu o...

İhramlı İken Tıraş Olan Kişinin Cezası Nedir?

Ka’b b. Ucre (r.a.)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.) Hudeybiye’de Mekke’ye girmeden önce ihramlıyken tencere altında ateş yakarken ve bitler yüzüne...

Çoban VE Benzeri İşlerde Çalışanların Şeytan Taşlamaları

54- Beddah b. Adıy (r.a.)’in babasından rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.) çobanların bir gün şeytan taşlamalarını bir gün de hayvanlarının başında...

BAŞKASININ NIYETINE BAĞLANARAK IHRAMA GIRILEBILIR MI

Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre: Ali, Yemen’den Rasûlullah (s.a.v.)’in yanına geldi ve hangi niyetle ihrama girdin dedi. Ali de...

HACC’ÜL EKBER NE DEMEKTIR?

Ali (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’e Hacc’ül Ekber hangi gündür? Diye sordum; “Bayramın ilk günüdür” buyurdular. (Tirmîzî rivâyet...

HACER-ÜL ESVED’LE RÜKN-Ü YEMANÎ’YI SELAMLAMANIN DEĞERI VE KIYMETI

Ubeyd b. Umeyr (r.a.)’ın babasından rivâyete göre: İbn Ömer; Ka’be’nin, Hacer-ül Esved ve Rükn-ü Yemanî denilen köşelerine gelince oralara el...

TAVAF YAPILIRKEN KONUŞULUR MU?

İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

HACER-ÜL ESVED KIYAMETTE ŞÂHIDLIK YAPACAK MIDIR?

İbn Abbâs (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) Hacer-ül Esved hakkında şöyle buyurmuştur:

IHRAMLI KIMSE YAĞ SÜRÜNEBILIR MI?

İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v.) ihramlı iken içerisine koku karıştırılmamış zeytin yağı ile yağlanırdı.” (Tirmîzî rivâyet etmiştir.)

HAC GÜNLERINDE KIŞININ ZEMZEM SUYUNU YANINDA TAŞIMASI

Âişe (r.anha)’dan rivâyet edilmiştir: “Âişe, zemzem suyunu hac günlerinde yanında bulundurur ve Rasûlullah (s.a.v.)’in de yanında taşıdığını haber verirdi.” (Tirmîzî...

RASÛLULLAH (S.A.V.)’DEN BAZI HAC GÖREVLERINI NEREDE YAPTIĞI

Abdulaziz b. Rüfey (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

Bedir Ashabı Neden Büyüktür?

Seleflerimiz, “Bir insan Bedir ashabının isimlerini herhangi bir maksadı için şefaatçi olarak zikretse, Allah o maksudunu hasıl eder” demişlerdir.

Tesbih Namazı Nedir Nasıl Kılınır?

Bu çok değerli namazı, Efendimiz Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.), Amcası Abdulmuttalib’in oğlu Abbas (r.a.)’a öğretmiştir.

ZİKİR VE ŞÜKÜR VAZİFESİ

Cenâb-ı Hak Bakara sûresinin 152. âyet-i kerîmesinde insanları iki vazife ile yani zikir ve şükür ile vazifelendirmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Mealinden KUR’AN-I KERİM’de Geçen Oruç Ayetleri

Sure No: Bakara( 2) Ayet No: 183 Ey iman edenler! oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size...

Mübarek Ramazan Ayı ve Kadir Gecesi

Ramazan ayına gelince; bu ayın faziletleri yazmakla tükenmez. Peygamber Efendimiz bu ay hakkında şöyle buyurmaktadır:

Berat Kandili Nedir? Berat Kandilinin Önemi

Berat Kandili Nedir? Berat Kandilinin Önemi İslam’a göre Yüce Allah, Berat gecesinde kendisine samimiyetle yönelen kullarına rahmetini bol bol indirmekte,...