Web sitemize hoşgeldiniz, 04 Haziran 2020

Peygamberler

Yuşa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Yuşa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Musa aleyhisselamdan sonra gönderilmiş olup Musa aleyhisselamın yeğeni veya vekîliydi. 

İlyas Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İlyas Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Benî İsrail’e gönderilen peygamberlerden, Musa aleyhisselamın dînini insanlara bildirmek için Allahü teâlâ tarafından vazîfelendirildi.

Elyesa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Elyesa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyas aleyhisselamdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Musa aleyhisselamın dînini yaymakla vazifelendirilmiş nebî...

Zülkifl Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Zülkifl Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberliği kesin olarak belli olmayıp, âlimlerin ekserisi peygamber olduğunu söylemişlerdir.

İşmoil Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İşmoil Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Harun aleyhisselamın neslinden olup, Musa aleyhisselamın dînini tebliğ etmiştir.

Yunus Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Yunus Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) Musul yakınlarındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babası Metâ adında bir zât olup sâlih kimselerdendi. Yunus...

Davud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Davud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehûda adlı oğluna...

Süleyman Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Süleyman Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Davud aleyhisselamın oğludur.

Lokman Hakim (Peygamberlerin hayatları)

Lokman Hakim (Peygamberlerin hayatları) Peygamber veya velî. Davud aleyhisselam zamânında, Arabistan’ın Umman tarafında yaşadı.

Uzeyr Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Uzeyr Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden veya velîlerden. İsmi; Kur’ân-ı kerîmde bildirilmiş olup, peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmemiştir. Babasının...

Zekeriyya Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Zekeriyya Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. İsmi Zekeriyya bin Âzan bin Müslim bin Sadun olup, soyu Süleyman aleyhisselama ulaşır....

Yahya Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Yahya Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyya aleyhisselamın oğludur. Annesinin ismi Elisa olup, İmran’ın kızıydı. Hristiyanlar Elizabeth diyorlar. Davud...

İsa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen ve Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm...

Şemun Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Şemun Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zât. Şemsûn diye de zikr edilir.

12