Kavlî ve Kalbî Dua Nedir?

Kavlî ve Kalbî Dua Nedir?

Kavlî ve Kalbî Dua Nedir
Kavlî ve Kalbî Dua Nedir

Kavlî ve kalbî dua dil ile, kalp ile dua etmektir. Kulun, elinin yetişmediği bir kısım istek ve arzularını Yüce Yaratan’ına dil ile, kalp ile arz etmesidir.

Temiz bir kalp ile, safi bir niyet ile, sırf Allah rızası için bütün benliği ile Allah’a yönelerek Ondan is-temektir. Böyle bir isteğe Cenab-ı Hak ya aynen cevap verir ya da daha iyisiyle… Veya hikmetine göre duanın kabulünü ileriye erteler veya ahirete bırakır.

Kul günün her vaktinde söz ve gönül diliyle dua eder. Bir yandan işine gereken öz veriyi göstererek dört elle sarılır. Başarı için yapması gereken her şeyi yapar. Diğer yandan dilinden duayı ve gönlünden Allah’a sığınmayı bırakmaz. Her hayırlı işinde Allah’ın adını anar. Allah’tan hayır umar. Allah’ın yardımını diler. Kötülüklerden Allah’a sığınır.