Kısa En Güzel Hadisler

Kısa En Güzel Hadisler

Kısa En Güzel Hadisler
Kısa En Güzel Hadisler

Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.
(Riyazüs Salihin)

Evlerinizi kabirlere çevirmeyin; içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar.
(Hadisi Şerif, Müslim)

Günde yüz defa "La ilahe illallah" diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar.
(Taberani)

Müslüman kardeşinin ihtiyacını gören kimsenin yardımcısı Allah'tır.
(Buhari, Mezâlim 3)

İslam, Cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır.
(Buharî, Ahkâm: 4)

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.
(Hz. Ömer)

En güzel rızk, helale, harama dikkat edilerek kazanılandır.
(Nesai)

Bil ki, sen Allah'a her secde ettiğinde,
mutlaka Allah bununla bir dereceni yükseltir ve bir günahını düşürür.
(Camiüssağir, No. 687)

Yediğiniz yemeği namaz ve zikirle eritin. Sakın tok karnına uyumayın,
sonra kalbiniz katılaşır..
(Hadis-i Şerif)

Çalıştırdığınız kimselere memur, işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin.
(Müslim, Zühd 74)

En faziletli amel vaktinde kılınan namaz'dan sonra,
anne ve babaya yapılan iyiliktir..
(Müslim)

İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak.
(Hz. Muhammed)

Vaktin başında kılınan namazda Allah'ın rızası,
sonunda kılmanda da Allah'ın affı vardır.
(Hadis-i Şerif)

Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırap sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır.
(Tirmizî, Fedâilu'1-Cihâd 26, 1668)

Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin.
(Hadis-i Şerif)

İnsanların Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimsedir.
Hadis-i Şerif (Tirmizi)

Zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.
Hadis-i Şerif (Buhari)

Her sarhoş edici içki haramdır, çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.
(Hadis-i Şerif)