Kıyamet Suresi ve Faziletleri

Kıyamet Suresi ve Faziletleri
Kıyamet Suresi ve Faziletleri

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bulunan surelerimizden biri olan ve pekçok faziletlerinin bulunduğu ve bu vesile ile peygamber efendimiz tarafından ümmetine okunması tavsiye edildiği Kıyamet suresi bu vesile ile bir müslümanın günlük yaşantısında en azından 1 defa olmak kaydıyla okumayı adet edinmesi gerekmektedir.

Kıyamet Suresi Faziletleri Hakkında Peygamber Efendimiz Tarafından Şöyle Buyurulmuştur;

  • Peygamber efendimiz tarafından buyurulduğu üzere ”Bir kimse Kıyamet suresini okursa veya günlük hayatında okumayı adet haline dönüştürürse, o kimsenin kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak yüce Rabbimizin huzuruna varacağı” bildirilmiştir.
  • Peygamber efendimiz tarafından buyurulduğu üzere” Her kim Kıyamet suresini vird edinirse, Ben ve Cebrail o kimsenin kıyamet gününe inandığına şehadet ederim ve o kimsenin kıyamet günü tüm mahlukatların yüzlerinden daha parlak bir yüze sahip olacağı” buyurulmuştur.

Kıyamet Suresi Okumanın Faziletleri İse Şunlardır;

  • Kıyamet suresini günlük olarak 1 defa okunması adet durumuna dönüştürülmesi durumunda, okuyan kimsenin ahiret ve kıyamet zorluklarından kurtulmasına vesile olmaktadır.
  • Bir kimse Kıyamet suresini vird edindiği takdirde ve bu hal üzere iken vefat etmesi durumunda dehşetli kıyamet gününde kul hakları haricinde kalan günahlarından kurtulmuş olarak haşrolacaktır.
  • Kıyamet suresi herhangi bir gecede özellikle de Yasin ve Mülk suresi ile birlikte okunduğunda, okuyan kimsenin her iki cihazda büyük bir nura kavuşmasına vesile olmaktadır.
  • Kıyamet suresi özellikle de cuma gecesi okuyan bir kimsenin ahiret saadetine kavuşmasına vesile olmaktadır.
  • Kıyamet suresini okumayı adet edinen bir kimsenin kötü huylarından kurtulmasına vesile olacağı gibi, aile içerisinde sevgi ve muhabbetin hasıl olmasına vesile olmaktadır.
  • Günah işlemekten ısrarcı olan bir kimsenin, Kıyamet suresini okumaya devam etmesi durumunda, inşallah en kısa zamanda kötü alışkanlıklarından ve günah işleme arzusundan kurtulmasına vesile olmaktadır.

Aile saadeti açısından da faziletleri söz konusu olan Kıyamet suresi, bu vesile ile geçimsiz eşlerin aralarında yeniden sevgi ve muhabbet hasıl olması, hane içerisinde antlaşmazlık ve uyumsuzluk gibi problemlerin giderilmesi açısından da günlük olarak en azından 1 defa okunmasını tavsiye etmekteyiz.