Kuran-ı Kerim 1. Cüzden 30. Cüze Kadar Sesli Türkçe Meali

kurani-kerim-30-cuz-sesli-turkce-meali
kurani-kerim-30-cuz-sesli-turkce-meali

KUR'AN-I KERİMİ öğrenmek her müminin en zevkli ve en tatlı bir meşguliyetidir. Bunun için bir mümin hangi yaşta olursa olsun, Kur'an'ı öğrenmek için büyük bir gayret içine girer.

Kuran'ın Türkçe mealini okuyup ne anlatılmak isteniyor öğrenmek de ayrı bir güzelliktir. En doğru Kuran okuma yöntemi, Arapça okumadır. Çünkü Arapçadaki kimi harflerin Türkçede tam olarak karşılığı yoktur. Fakat Arapça bilmeyenler de mecburen latin harflerle ya da meal okuyabilirler. Okuyamayanlar da tek tıkla dinleyebilir.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim 30 cüzden oluşur. 1. cüzden 30. cüze kadar sesli türkçe mealini sizler için hazırladık.
Cüzleri ayrı ayrı Türkçe olarak dinleyebilme imkanını sunuyoruz.

Cüz 01 Fatiha 1- Bakara 141

Cüz 02 Bakara 142 - Bakara 252

Cüz 03 Bakara 253 - Ali İmran 91

Cüz 04 Ali İmran 92 - Nisa 23

Cüz 05 Nisa 24 - Nisa 147

Cüz 06 Nisa 148 - Maide 82

Cüz 07 Maide 83 - En'am 110

Cüz 08 En'am 111 - Araf 87

Cüz 09 Araf 88 - Enfal 40

Cüz 10 Enfal 41 - Tevbe 93

Cüz 13 Yusuf 53 - İbrahim 52

Cüz 14 Hicr 1 - Nahl 128

Cüz 15 İsra 1 - Kehf 74

Cüz 16 İKehf 75 - Ta-Ha 135

Cüz 18 Müminun 1 - Furkan 20

Cüz 19 Furkan 21 - Neml 55

Cüz 20 Neml 56 - Ankebut 45

Cüz 21 Ankebut 46 - Ahzab 30

Cüz 22 Ahzab 31 - Yasin 27

Cüz 23 Yasin 28 - Zümer 31

Cüz 24 Zümer 32 - Fussilet 46

Cüz 25 Fussilet 47 - Casiye 32

Cüz 26 Casiye 33 - Zariyat 30

Cüz 27 Zariyat 31 - Hadid 29

Cüz 28 Mücadele 1 - Tahrim 12

Cüz 29 Mülk 1 - Mürselat 50