Kuran’dan dualar

Kuran’dan dualar
Kuran’dan dualar

Kuran’dan dualar
1-)
 Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır,kafir topluluğa karşı bize yardım et!” (Âl-i İmrân suresi 147. ayet)

2-) “Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız ensin.” (Âl-i İmrân, suresi 8. ayet)

3-) “Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vaat ettiklerini ver bize; kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden dönmezsin.” (Âl-i İmrân suresi 194. ayet)

4-) “Ey Rabbimiz! Bizi ve imanda bizden önce olan din kardeşlerimizi mağfiret eyle ve kalbimizde Müminler için kin ve haset bırakma. Ey Rabbimiz! Sen çok şefkat ve çok merhamet sahibisin.”
(Haşr suresi 10 ayet)

5-) “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.”
(A’râf suresi 126. ayet)

6-) “Rabbimiz!Bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et.” (Bakara suresi 250. ayet)

7-) “Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de beni yöneten, himaye eden sensin.” (Yûsuf suresi 101. ayet)

8 ) “Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan sensin.” (Bakara suresi 128. ayet)

9-) “Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygambere tabi olduk; artık bizi şahitlerle beraber yaz.” (Âl-i İmrân suresi 53. ayet)

10-) “Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimiz den son gelenimiz e kadar bizle için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızk verenlerin en hayırlısısın.” (Mâide, suresi 114. ayet)

11-) “Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve Müminleri bağışla!”
(İbrahim suresi 41. ayet)

12-) “Rabbimiz! Bizi, inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz! Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan ancak sensin.” (Mümtehine suresi 5. ayet)

13-) “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” (A’râf suresi 151. ayet)

14-) “Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru.” (Âl-i İmrân suresi 16. ayet)

15-) “Rabbimiz ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır
(Mümtehine suresi 4. ayet)

16-) “Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin.” (Âl-i İmrân suresi 38. ayet)

17-) “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!” (Âl-i İmrân suresi 191. ayet)

18-) “(Rabbim!) İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!” (Şu’arâ suresi 87, 88 ve 89. ayetler)

19-) “Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin, Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” (İbrahim suresi 38. ayet)
20-) “Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kadirsin.” (Âl-i İmrân suresi 26. ayet)

Not: Tamamı Diyanet takviminden alınmıştır.