Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
Bugün, 01:19
3
0
Bugün, 01:03
4
0
Dün, 00:27
22
0

KURAN'I KERİM ARAPÇA (GAŞİYE SURESİ) Türkçe Meali

7-12-2017, 17:04
Yazar: Adminn
Gösterim: 389
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (GAŞİYE SURESİ) Türkçe Meali

GAŞİYE SURESİ Arapça ResmiGAŞİYE SURESİ Arapça Resmi


88-el-ĞÂŞİYE

Adını, ilk âyette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen "ğâşiye" kelimesinden alır. İlk gelen sûrelerden olup, Zâriyât sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu sûrede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda Allah'a varılacağı ve O'nun katında hesap verileceği anlatılır. 26 (yirmialtı) âyettir.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (FECR SURESİ) Türkçe Meali

27-11-2017, 22:24
Yazar: Adminn
Gösterim: 503
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (FECR SURESİ) Türkçe Meali

FECR SURESİ ARAPÇA RESMİFECR SURESİ ARAPÇA RESMİ


89-el-FECR

Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (BELED SURESİ) Türkçe Meali

18-11-2017, 23:08
Yazar: Adminn
Gösterim: 728
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (BELED SURESİ) Türkçe Meali


BELED SURESİ ARAPÇA RESMİBELED SURESİ ARAPÇA RESMİ


90-el-BELED

Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır. Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (ŞEMS SURESİ) Türkçe Meali

18-11-2017, 22:59
Yazar: Adminn
Gösterim: 438
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (ŞEMS SURESİ) Türkçe Meali

ŞEMS SURESİ ARAPÇA RESMİŞEMS SURESİ ARAPÇA RESMİ


91-eş-ŞEMS

Kadir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 (onbeş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır. Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (LEYL SURESİ) Türkçe Meali

17-11-2017, 23:27
Yazar: Adminn
Gösterim: 473
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (LEYL SURESİ) Türkçe Meali

LEYL SURESİ ARAPÇA RESMİLEYL SURESİ ARAPÇA RESMİ


92-el-LEYL

Geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmiştir. Mekke'de inmiştir, 21 (yirmibir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (DUHA SURESİ) Türkçe Meali

17-11-2017, 23:19
Yazar: Adminn
Gösterim: 752
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (DUHA SURESİ) Türkçe Meali

DUHA SURESİ ARAPÇA RESMİDUHA SURESİ ARAPÇA RESMİ


93-ed-DUHÂ

Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (İNŞİRAH SURESİ) Türkçe Meali

17-11-2017, 23:12
Yazar: Adminn
Gösterim: 370
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (İNŞİRAH SURESİ) Türkçe Meali

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA RESMİİNŞİRAH SURESİ ARAPÇA RESMİ


94-el-İNŞİRÂH

"İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (TİN SURESİ) Türkçe Meali

16-11-2017, 02:24
Yazar: Adminn
Gösterim: 426
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (TİN SURESİ) Türkçe Meali

TİN SURESİ ARAPÇA RESMİTİN SURESİ ARAPÇA RESMİ


95-et-TÎN

"Tîn", dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (ALAK SURESİ) Türkçe Meali

16-11-2017, 02:17
Yazar: Adminn
Gösterim: 456
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (ALAK SURESİ) Türkçe Meali

ALAK SURESİ ARAPÇA RESMİALAK SURESİ ARAPÇA RESMİ


96-el-ALAK

Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.
Kategori: Kur'an-ı Kerim

KURAN'I KERİM ARAPÇA (KADİR SURESİ) Türkçe Meali

16-11-2017, 02:10
Yazar: Adminn
Gösterim: 213
Yorumları: 0
KURAN'I KERİM ARAPÇA (KADİR SURESİ) Türkçe Meali

KADİR SURESİ ARAPÇA RESMİKADİR SURESİ ARAPÇA RESMİ


97-el-KADR

Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.
Kategori: Kur'an-ı Kerim