Kureyş Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Kureyş Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)
Kureyş Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu (meali)

Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tîn sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir.

Kureyş Suresi
Kureyş Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

106/KUREYŞ-1: Li îlâfi kureyş(kureyşin).
Kureyşin ülfetini (emin ve rahat olmalarını) sağladığı için.

106/KUREYŞ-2: Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf(sayfi).
Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı) (için).

106/KUREYŞ-3: Fel ya’budû rabbe hâzel beyt(beyti).
Artık bu Beyt'in (Kâbe'nin) Rabbine kul olsunlar.

106/KUREYŞ-4: Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf(havfin).
O ki, onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Sesli Dinle