ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Miraç Kandili ve Miraç Kandilinde Okunacak Dua

Miraç Kandili ve Miraç Kandilinde Okunacak Dua

Miraç Kandili ve Miraç Kandilinde Okunacak Dua

Miraç Kandili ve Miraç Kandilinde Okunacak Dua

Miraç Kandili ve Miraç Kandilinde Okunacak Dua

Peygamber Efendimizin (asm) en büyük mu’cizelerinden birisi de Miraç seyahati ve neticesidir.

Recep ayının 26. gecesini 27. gecesine bağlayan gecede Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semalara, tâ Sidretü’l Münteha’ya kadar uruç edip Allah’ın izni ve yardımıyla yükselmiştir. Bu olay, Peygamber Efendimizin (asm) Yüce Rabbimizin huzuruna ruh ve bedeniyle yükseldiği çok anlamlı ve büyük mu’cizelerindendir. Feyiz ve bereketlerin kaynayıp coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç Gecesidir.

Miraç öyle bir gecedir ki, İki Cihan Serveri onda Rabb-i lâsının huzuruna maddî cisim ve duygularıyla birlikte yükselip gözüyle Cemalullahı müşahede etmiştir. Önce içinde bulunduğu Kâbe ve Mescid-i Haram’dan, etrafı peygamberlerle mübarek kılınan Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, varlıklar âleminin en son noktası Sidre-i Münteha’ya ulaşmış, oradan da geçip Rabbının huzur-ı izzetine yükselmiş, vahdet sarayına girmiş ve İlâhî kelâmı doğrudan doğruya işitme nimetine mazhar olmuş, ümmetine büyük bir müjde ve şefaatle dönmüştür.

Miraç hadisesini İsrâ Suresinin birinci ayetinde Allah Taalâ şöyle açıklamaktadır: “O öyle şanı yüce bir Allah’tır ki, kulunu gecenin bir anında Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya ulaştırdı. Onun civarını mübarek kılmışızdır. Tâ ki ona ayetlerimizden nicelerini gösterelim. O hakkıyla işiten ve kemaliyle görendir.”

Bu gecede ümmete beş vakit namaz emredilmiştir. Müslümanlar namazlarında kalben, ruhen, hayalen miracın gölgesinde bu tebaiyeti yaşarlar. Mümin için miraç bir yükseliştir, bütün süflî duygulardan, beşerî hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir.

Ayrıca bu gecede Bakara Suresinin son iki ayeti olan “ mene’r-Resulü” diye bildiğimiz ayetler inzal buyuruldu. Bu arada Peygamber Efendimize ümmet-i Muhammed’den (asm) Allah’a şirk ve ortak koşmayanlara Cennet vaadedildi.

Sabahleyin olay duyulunca müşrikler, “Muhammed aklını kaçırmış” dediler. Hz. Ebu Bekir gibi büyük Sahabiler dediler ki, “Bunu Peygamber söylüyorsa doğrudur.” Bu olayı ilk tasdik eden Hz. Ebu Bekir (ra) olduğu için kendisine “Sıddık” denildi, yani doğruyu tasdik eden kimse.

Hz. Peygamberin (asm) miraç seyahatini kavramaktan âciz olan Mekkeli müşrikler, “Sen rüya görmüşsün. Madem Kudüs’e gittin, Mescid-i Aksa’yı gördüğünü söylüyorsun, o hâlde Mescid-i Aksa’nın kaç kapısı, kaç penceresi vardır?” diye sordular. Zannettiler ki Hazret-i Peygamber Kudus’e gitmemiştir. Bu soruları maksatlıdır. Kendi akıllarınca Resulullah (asm) bu sorulara cevap veremeyecek ve gülünç duruma düşecekti. Ama Cenab-ı Hak âlemlere rahmet olarak gönderdiği sevgili peygamberini hiç mahcup eder mi? “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım” dediği peygamberini elbette güç durumda bırakmayacaktır. Bundan sonrasını bizzat Peygamberimizden dinleyelim:

“Ben (Kâbe civarında) Hıcr denilen yerde bulunuyordum. Kureyşliler benim gece yürüyüşümden bahsedip, Kudüs Mescidine ait tespit etmediğim bir takım sorular soruyorlardı. Bunlardan pek sıkıldığım bir sırada Allah Azimüşşan, bana onu yükseltip (karşıma getirip) açıkça gösterdi. Ben de ona (Mescid-i Aksa’ya) bakıp sorduklarına bir bir cevap verdim” buyurdu.

Risale-i Nur Peygamber Efendimizin (asm) Miraç seyahatini Allah’a ve Peygambere inanmayanların da anlayacağı şekilde akla ispat ediyor. Bediüzzaman Hazretlerine göre, Allah’ın, peygamberlerinden sonuncusunu kendi yüksek huzuruna alarak konuşması ve ona emirlerini bizzat tebliğ buyurması uluhiyetinin gereğidir. Allah, şu kâinattaki hikmetlerin öğreticisi olarak tayin ettiği Peygamberini kâinatın yaratılışının hikmetlerini ders vermek ve isimlerinin yüksek tecellilerini göstermek için diğer şuur sahiplerinden farklı olarak yüksek bir makamda huzuruna almış ve razı oluğu şeyleri ona bildirmiştir.

Miraç hadisesi Allah tarafından Peygamberimize Kur’ân’dan sonra bahşedilen en büyük mu’cizedir.

Şair Ziya Paşa’nın dediği gibi:

“İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez.”

Miraç Kandilinde İbadet ve Dua

Müminin miracı namazdır. Bu gecede namaz kılmak, bilhassa kaza namazı kılmak, ayrıca Kur’ân okumak, çeşitli dualar yapmak gerekir. Hem bu gecede kılınan iki rekât nafile namaz vardır ki, her rekâtında Fatihadan sonra on tane İhlâs okunur. Namaz bittikten sonra 4 defa Fatiha, ile 100 defa,

Miraç Kandili Duası

Okunuşu: “Sübhanellâhi velhamdülillahi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” denilir.

Meali: Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bütün hamd ve sena, minnet ve şükür Allah’a mahsustur. Allah en büyüktür. Günahlardan kaçınma, iyiliklere kuvvet verme, ancak yüce ve büyük olan Allah’ın yardımıyladır.
Bundan sonra 100 defa istiğfar, 100 defa salâvat-ı şerife getirilerek dua edilir. Mümkünse geceyi uyanık geçirip feyzinden faydalanmaya çalışılır.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.