Mühim Hacetleriniz ve Dileklerinizin Kabulü için Kadir Suresi

Mühim Hacetleriniz ve Dileklerinizin Kabulü için Kadir Suresi

Mühim Hacetleriniz ve Dileklerinizin Kabulü için Kadir Suresi
Mühim Hacetleriniz ve Dileklerinizin Kabulü için Kadir Suresi

Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan 5 ayetlik Kadir Sûresi’nde Kadir Gecesi‘nden bahsedilir. Kadr, “azamet” ve “şeref” demektir.

Kadir Sûresi‘nde; Kadir Gecesi‘nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi‘nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

Kadir Sûresi, Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

Her hangi bir isteğin olması için Kadir süresi 100 kere okunur.

Mühim Hacetleriniz ve Dileklerinizin Kabulü için Kadir Suresi

Kadir Suresi’nin Türkçe Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahiym

1. İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr

2. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr

3. Leyletül kadri hayrum min elfi şehr

4. Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min külli emr

5. Selâmün hiye hattâ matleil fecr

Kadir Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı)
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner.

5. O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selâmettir.

Dilek için Ayetel Kürsi Her hangi bir isteğin olması için Ayetel Kürsi 313 kere okunur. Ateyel kürsi Kuranı kerimin 1. süresi olan Bakara süresinin 255. ayetidir.

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Manası: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O pek Yücedir pek büyüktür.

Bir cevap yazın