Mükemmel Bir Allah’a Yakarış – Gönülden Gelen Türkçe Dualar

Mükemmel Bir Allah’a Yakarış – Gönülden Gelen Türkçe Dualar

Mükemmel Bir Allah’a Yakarış – Gönülden Gelen Türkçe Dualar
Mükemmel Bir Allah’a Yakarış – Gönülden Gelen Türkçe Dualar

Allahım!

Kimsesiz kimse yok, herkesin var kimsesi,
Kimsesiz kaldım medet ey, kimsesizler kimsesi

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allahım! Mahlukatın adedince, Zatının rızası, arşının agırlıgı ve kelimelerinin mürekkebince Hz. Muhammet (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salat eyle.

Ey Merhametlilerin en merhametlisi! Bela ve musibetlerin saganak saganak üzerimize yagdigı, ardı arkası kesilmeyen depremlerle inim inim inleyip çaresiz kaldıgımız şu günlerde, çaresizlerin yegane çaresi Sensin deyip Sana yalvarıyor, halimizi Sana arz ediyoruz. Celalinden cemaline, kahrından lütfuna sıgınıyoruz. Bizim Rabbimiz Sensin. Sen, bizleri semavi ve arzi musibetlerin eline teslim etmeyecek kadar merhametlisin. Bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza buyur!

Allahım! Senin af ve magfiretinin dairesi, bizi bela ve musibetlerden uzak tutacak kadar geniştir. Bize rahmetinle muamele buyur Allahım! Gazabından bizi emin kıl Rabbim.

Allahım! Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz.

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işledigimiz hatalarımızı, günahlarımızı bagışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Allahım! Kalb katılıgından, gafletten, dalaletten, zilletten, miskinlikten, küfürden, fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece Sana sıgınırız. Sen bizleri koru. Güç yetiremeyecegimiz bela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme Allahım!

Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doyma bilmeyen nefisten, yaşarmayan gözden ve icabet edilmeyen duadan sana sıgınırız. Bildigimiz ve bilmedigimiz şeylerin şerrinden Sen bizleri koru Allahım!

Allahım! İhsan buyurdugun nimetlerini geri almandan, azabının ansızın gelip çatmasından, gazabına sebep olacak şeylerden Sana sıgınırız.Bizlere yol göster Allahım!

Allahım! Sana itaat edilir, Sen karşılıgını verirsin; Sana isyan edilir, Sen bagışlar ve af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırıp, hastalara şifa, dertlilere deva verir, günahları bagışlar, tövbeleri kabul edersin. Sen bizlerin dualarını kabul buyur Allahım!

Allahım! Enkaz altında kalarak, yukarıdan aşagıya yuvarlanarak, suda bogularak ve yanarak ölmekten Sana sıgınırız. Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al Allahım! Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allahım! Bizleri Sen’i çok zikreden, Sana çok şükreden, Sen’den çok korkan, Sana çok itaat eden, Sana karşı saygı ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullarından eyle.

Allahım! Acizlikten, üzüntüden, tasa ve kederden, korkaklıktan, başımıza gelenlerden dolayı başkalarının sevinmesinden, kabir azabından, cehennem ateşinden Sana sıgınırız. Bizleri kötülüklerin ve kötülerin şerrinden emin eyle.

Allahım! Bizleri verdigin nimetlerin bereketinden mahrum etme, vermedigin şeylerle de imtihan etme.

Allahım! Sen’den Senin bizi sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini, bizi Senin sevgine yaklaştıracak amellerin sevgisini, tertemiz bir hayatı, dosdogru bir ölümü, huzurunda bizi rezil etmeyen, ayıpların sayılıp dökülmedigi bir haşr ü neşr istiyoruz.

Allahım! Nimetlerini artır, eksiltme; bizi yücelt, hor ve hakir eyleme, bize lütuflarda bulun, mahrum etme, bizden razı ol. Ey merhametlilerin en Merhametlisi!

Ya Rabbi. Bizleri yaşadıgımız müddetçe dinin üzerine sabit kadem kıl, mizanımızı agır tut, imanımızı tahkiki iman eyle, katındaki derecemizi yücelt, amellerimizi kabul et Allahım!

Allahım! Senin her şeye gücün yeter. Yegane güç ve kuvvet Senin elindedir. Bize acı, bize merhamet ve yardım et Allahım!

AMİNNN

Alıntıdır…

Bir cevap yazın