Namazdan sonra okunacak dua

Namazdan sonra okunacak dua
Namazdan sonra okunacak dua

Namazlardan sonra, okunması gereken belli dua yoktur. Herkes ihtiyacına göre dua eder. Hep aynı duayı okumak uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan dua etmek uygun olmaz.
Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır! Duayı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmak da mekruhtur. Her fırsatta dua etmelidir!

Namazlardan sonra büyüklerimiz şöyle dua ederlerdi :
1-) “Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în.”
Anlamı :
“Yâ Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerime af ve mağfiret eyle.

2-)
 “Allahümmağfir verham ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb.
Anlamı :
“Ya Rabbi! Beni şeytan şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmarem şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, helal ve hayırlı rızklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Aday-ı müslimini kahr ve perişan eyle! Kafirlerle cihat etmekte olan Müslümanlara imdad-i ilahiyyen ile imdat eyle!”

3-) “Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül’afve fa’fü annî.”
Anlamı :
“Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle!

4-) “Allâhümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüs-nelhulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.
Anlamı :
Anama, babama ve evlatlarıma ve akraba ve ahbabıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, aklı selim ve sıhhat ve afiyet, rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle ya Rabbi!
Âmîn. Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli ala…, Allahümme bârik alâ…, Allahümme Rabbenâ âtinâ… Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ-ilâhe illâ huv el- hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.