ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Nur Duası

Nur Duası

Nur duası
Nur duası

Dua etmek Allah’tan istemektir.Sadece Allah’tan istemek, ondan başka yaradan olmadığına inanmak. Allah’ın her şeye gücü yeter. Yeri göğü yatan, ağaçları ve suyu yaratan, insanları ve hayvanları yaratan, gözümüzün gördüğü her şeyi yaratan Allah’tan istemek.Onun her şeye gücü yeter. Ondan başka yaradan yoktur. Sadece ondan isteriz, Allah bize yeter.

1-)
Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim,
“Allahumme nevvir ayni bi hürmetismi Muhammed, Allahumme nevvir ayni bi hürmeti fi’li Muhammed, Allahumme nevvir ayni bi hürmeti sırri Muhammed, Allahumme nevvir ayni bi hürmeti sıdgi Muhammed, Allahumme nevvir ayni bi hürmeti hilmi Muhammed, Ya envarannûri, Ya münevvirel umûri, Ya Şâfi, Ya Kâfi, Ya Muâfi, aşşıgni Muhammeden bi hürmeti hezihil esmâi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah
Anlamı:
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla,
Allah’ım, Muhammed’in ismi hürmetine gözümü nurlandır. Allah’ım, Muhammed’in işleri hürmetine gözümü nurlandır. Allah’ım, Muhammed’in sırrı hürmetine gözümü nurlandır. Allah’ım, Muhammed’in doğruluğu hürmetine gözümü nurlandır. Allah’ım, Muhammed’in hilmi hürmetine gözümü nurlandır. Ey Nur (özü)nün nurları, Ey her işin aydınlatıcısı, Ey Şâfi, Ey Kâfi, ey afiyet veren! Bu isimler hürmetine beni Muhammed (s.a.v.)’e aşık eyle. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah!…

2-)
Okunuşu:
Bismillâhirrahmanirrahim:
Lâ ilâhe illâllâhül Celîlül Cebbâr,
Lâ ilâhe illâllâhül Vâhidül Kahhâr,
Lâ ilâhe illâllâhül muttaliğüssettâr,
Lâ ilâhe illallâhü hâlikulleyli vennehâr,
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü, ilahen vahiden ve nahnü lehü âbidûn.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü hâmidûn.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü şâkirün.
Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü Muhammedün Resûlullâh, yâ Hayyü yâ Kayyûmu ve salavatullâhi alâ hayri halkıhi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.
Eşhedü enneke Rabben hâliken, Allâhumm’ağfirlî yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.
Anlamı:
Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir.
Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur.
Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir.
Biz O’na hamdü sena ederiz.
Allah ‘tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’dır. Biz O’na ibadet ederiz.
Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir ve ortağı yoktur.
Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz.
Allah’dan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed Onun Resulü’dür. Hay ve Kayyûm O’dur.
Allah’ın rahmeti mahlükatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun.
Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin.
Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa. Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

4-)
Hz. Fatıma’nın (s.a.) korunma duası
Seyyid İbn Tavus’un“Muhecu’d-Deavat”kitabında Selman’dan naklettiği bir rivayetin sonunda şöyle yer almıştır:
Hz. Fatıma (s.a) bana Resulullah’ın (s.a.v) öğrettiği, kendisinin de sabah akşam okuduğu bir sözü öğretti ve buyurdu ki: “Dünyada hiçbir zaman ateşin olmasını istemiyorsan bu duayı sürekli oku; dua şöyledir:

Salmani Farsi (ra) naklen Hz. Fatıma Zehra (selamullahialeyha)’nın Nur Duası

Hz. Salman-i Farsi’nin naklettiğine göre Hz. Fatıma Zehra ona Peygamberden öğrendiği aşağıdaki duayı öğrettikten sonra şöyle buyurur: “Eğer dünyada yaşadığın sürece sana ateşli hastalık dokunmasın istiyorsan sabah akşam bu duayı oku!”

Okunuşu:
“Bismillahin nur, bismillahi nurun nur, bismillahi nurun ala nur, bismillahillezi huve mudebbirul umur, bismillahillezi halegen’nure minen’nur, elhamdu lillahillezi halegen’nure minen’nur, ve enzelen’nure ale’ttur, fi kitabin mestur, fi reggin menşur, bi-gaderin megdur, ala nebiyyin mahbur, elhamdu lillahillezi huve bil izzi mezkur, ve bil fahri meşhur, ve ales’serrai vez’zerrai meşkur, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve Alihi’ttahirin!”
Anlamı:
Nur olan Allah’ın adıyla. Nurun nuru olan Allah’ın adıyla. Nur üstüne nur olan Allah’ın adıyla. İşleri evirip çeviren Allah’ın adıyla. Nuru nurdan yaratan Allah’ın adıyla. Nuru nurdan yaratan, nuru Tur dağına, satır satır yazılmış bir kitap halinde, yayılmış ince deri üzerine, ölçülmüş bir miktarda, bezenmiş elçiye indiren Allah’a hamt olsun. İzzetiyle anılan, övüncüyle ünlenen, darlıkta ve bollukta şükür edilen Allah’a hamt olsun. Allah’ın salat ve selamı efendimiz Muhammed’e ve O’nun yoluna tabi olanlara olsun.

4-)
Nur suresinin fazilet ve sırları
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Erkeklerinize Mâide Suresini, Kadınlarınıza da Nur Suresini öğretiniz.”
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Nur suresini okursa, geçmişte ve gelecekte olan müminler sayısında Allah’ü Teala kendisine on hasene verir.”

Nur Suresinin Fazileti ve Sırları Hakkında Rivayetler
1-) Bu sureyi okuyan kimse, vesveseden kurtulur, imanı kemale ulaşır.
2-) Dil ile yapılan günahlardan kurtulmak için, Besmele ile beraber Nur suresinin 16-18. ayetleri okunmaya devam edilir.
3-) Kadınlara karşı şehevi duygular besleyen kişiye, Nur suresinin 33. ayeti bir kağıda yazılır, yazılar silininceye kadar bekletilip o sudan içirilir veya o su yemeklere katılırsa, Allah’ın yardımıyla o kötü huylarından kurtulur.
4-) Her kim, Perşembe ve Cuma günü oruç tutar, Cuma günü ikindi namazından önce Yasin-i şerif, ikindi namazından sonra da Kehf suresini, Nur suresinin 35-38. ayetleri ile beraber okur ve bu ayetleride üzerinde taşırsa, Allah’u Teala rızkına genişlik verir, isteklerine nail olur.
5-) Okunacak ve üzerinde taşınacak ayetler şunlardır;
6-) Göz ağrısı çeken kişi, Ayet’ül-Kürsi ile beraber Nur suresinin 35. ayetini okuyup dua ederse, Allah’u Teala’nın yardımıyla şifa bulur.

Kaynaklar:
Suyuti, Câmi’ussağir, 4/328, no.5482;Beyhaki, Şü’abül-İmân
Kâdı beyzavi, Beyzafi Tefsir (Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil) 2/98

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz