Ölçüler Ve Tartılar Hakkında Hadis-i Şerif

Ölçüler Ve Tartılar Hakkında Hadis-i Şerif

 

Ölçüler Ve Tartılar Hakkında Hadis-i Şerif
Ölçüler Ve Tartılar Hakkında Hadis-i Şerif

Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Şer`i hukuku ödemek için) vezin`de Mekke halkının vezn`i esastır, keyl`de de Medine halkının keyl`i esastır.”
İbnu Ömer Hadis No : 205

Resulullah (sav)`ın şu sözünü nakletti: “Yiyeceklerinizi kile ile ölçün, sizin için mübarek kılınsın.”
Mikdam İbnu Ma`dikerb Hadis No : 206

Hz. Peygamber (sav) mikyal (ölçek) ve mizan (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: “Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi uzerinize almış bulunmaktasınız”
İbnu Abbas Hadis No : 207

Ümmü Habib Bintü Züeyb İbnu Kays el-Müzenniyye, bize (ölçüm işlerinde kullanılan) bir sa` bağışladı. Ümmü Habib bize rivayet etti ki, kendisine, İbnu Ahi Safiyye`den geldiğine göre, Resulullah (sav)`ın zevce-i pakleri Safiyye validemiz (ra) bağışlanan bu sa`in, Hz.Peygamber (sav)`nın kullandığı sa` olduğunu söylemiştir. Ravilerden Enes İbnu İyaz der ki: “Ben bu sa`ı denedim, (kontrol ettim) gördüm ki bu sa`, Emevi Halifesi Hişam İbnu Abdi`l-Melik`in kullandığı müdd`le iki buçuk müdd miktarında idi”
İbnu Harmele Hadis No : 208

Hz. Peygamber (sav) devrinde bir sa` bugün sizlerin kullanmakta olduğunuz müdd`le, bir müdden üçte bir müdd miktarında fazla idi. Ancak bu miktara Ömer İbnu Abdilaziz merhum zamanında ilave bulunuldu.
es-Saib İbnu Yezid Hadis No : 209

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır.”
Osman Hadis No : 210