AİLENİN KORUNMASI İÇİN DUA

AİLENİN KORUNMASI İÇİN DUA “Allahümme inni es’elüke’l -afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali.Allahümmestür avrati ve amin rav’ati.Allahümme’hfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve’an yemini ve’an şimali ve min fevki ve e’uzü bi-azamatike”

Acizlikten,Tembellikten,Allah’a Sığınma Duası

Acizlikten,Tembellikten,Allah’a Sığınma Duası Okunuşu:”(Allahümme inni euzü bike minel aczi velkeseli velbuhli velcübni vel heremi ve azabil kabri.Allahümme atı nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni euzü bike min kalbin la yahşa,ve min nefsin la teşba,ve ilmin la yenfa, ve davetin la yüstecap.”)

Psikolojik-Manevi Sıkıntı İçin Dualar

Psikolojik-Manevi Sıkıntı İçin Dualar “ Bismillahi’r-Rahmani’r RahimElhamdülillahi rabbi’l-alemin,Er-rahmani’r-Rahim,maliki yevmi’d-din,İyyake na’büdü ve iyyake nesta’in.İhdina’s-sırata’l-mustekim.Sıratallezine en’amte’aleyhim ğayri’l-mağdubi’ aleyhim ve’la’d-dallin.” Amin.