Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
21-04-2018, 22:52
42
0
21-04-2018, 17:30
22
0
21-04-2018, 13:44
25
0
» Sayfa 288

Harun Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:52
Yazar: Adminn
Gösterim: 983
Yorumları: 0

Harun Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Harun Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden.Hazret-i Musa’nın ana-baba bir büyük kardeşidir. Babasının ismi, İmrân bin Yasher’dir.Soy itibariyle Yakub aleyhisselamın oğullarından Lâvî’ye dayanır.Mısır’da doğdu. Musa aleyhisselamdan üç sene önce Tûr-i Sinâ’da vefat etti.
Kategori: Peygamberler

Hızır Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:49
Yazar: Adminn
Gösterim: 919
Yorumları: 0

Hızır Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Hızır Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İbrahim aleyhisselamdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî. Avrupa ve Asya kıtalarına hâkim olan Zülkarneyn aleyhisselamın askerinin kumandanı ve teyzesinin oğludur. İsminin, Belkâ bin Melkan, künyesinin Ebü'l-Abbâs olduğu ve soyunun Nûh aleyhisselamın Sam isimli oğluna dayandığı bildirilmiştir. Bâzıları da Hızır aleyhisselamın İsrailoğullarından olduğunu söylemişlerdir.
Kategori: Peygamberler

Yuşa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:38
Yazar: Adminn
Gösterim: 855
Yorumları: 0

Yuşa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Yuşa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Musa aleyhisselamdan sonra gönderilmiş olup Musa aleyhisselamın yeğeni veya vekîliydi. İsmi Yuşa olup, Hristiyanlar Yeşû diyorlar. Yusuf aleyhisselamın neslinden gelen Nûn’un oğludur. Annesi Musa aleyhisselamın kız kardeşidir. Yuşa aleyhisselam Musa aleyhisselama bildirilen dînin esaslarını insanlara tebliğ etti.
Kategori: Peygamberler

İlyas Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:32
Yazar: Adminn
Gösterim: 850
Yorumları: 0

İlyas Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


İlyas Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Benî İsrail’e gönderilen peygamberlerden, Musa aleyhisselamın dînini insanlara bildirmek için Allahü teâlâ tarafından vazîfelendirildi.
Kategori: Peygamberler

Elyesa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:27
Yazar: Adminn
Gösterim: 846
Yorumları: 0

Elyesa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Elyesa Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. İlyas aleyhisselamdan sonra gönderilmiştir. Her ikisi de Musa aleyhisselamın dînini yaymakla vazifelendirilmiş nebî idiler.
Kategori: Peygamberler

Zülkifl Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:22
Yazar: Adminn
Gösterim: 857
Yorumları: 0

Zülkifl Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Zülkifl Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberliği kesin olarak belli olmayıp, âlimlerin ekserisi peygamber olduğunu söylemişlerdir. Asıl ismi Bişr olup, lakâbı Zülkifl’dir. Elyesa aleyhisselamdan sonra, kızmadan sabır göstererek dînin emirlerini ve yasaklarını İsrailoğullarına bildirmeyi üzerine aldığı, kefil olduğu için kefâlet sâhibi mânâsında Zülkifl denilmiştir. Elyesa aleyhisselamın amcasının oğludur. İsrailoğullarına Musa aleyhisselamın dîninin emir ve yasaklarını tebliğ etmiştir.
Kategori: Peygamberler

İşmoil Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:19
Yazar: Adminn
Gösterim: 911
Yorumları: 0

İşmoil Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


İşmoil Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Harun aleyhisselamın neslinden olup, Musa aleyhisselamın dînini tebliğ etmiştir.
Kategori: Peygamberler

Yunus Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:15
Yazar: Adminn
Gösterim: 882
Yorumları: 0

Yunus Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Yunus Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Musul yakınlarındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babası Metâ adında bir zât olup sâlih kimselerdendi. Yunus aleyhisselam kendisini balık yuttuğu için Zinnûn ve Sâhib-i Hût adlarıyla da anılmıştır.
Kategori: Peygamberler

Davud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:07
Yazar: Adminn
Gösterim: 933
Yorumları: 0

Davud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Davud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdârdı. Soy bakımından Yakub aleyhisselamın Yehûda adlı oğluna dayanır. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs’te doğdu. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrânî dilinde Zebur kitâbı verildi. Sesi çok güzel ve tesirliydi. İsmi Kur’ân-ı kerîmde on altı yerde geçmektedir.
Kategori: Peygamberler

Süleyman Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 10:03
Yazar: Adminn
Gösterim: 758
Yorumları: 0

Süleyman Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Süleyman Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Davud aleyhisselamın oğludur. Yakub aleyhisselamın neslindendir. Kudüs yakınlarındaki Gazze şehrinde doğdu. Hem peygamber hem sultandı. Çocukluğundan beri bilgili, iyilik ve adâleti seven biri olarak tanınmıştı. On iki yaşındayken babasının yerine geçip, sultan oldu. Daha sonra kendisine Allahü teâlâ tarafından peygamberlik verildi. Dünyâya hâkim olan dört kişiden biridir. Ona peygamberlik verildiği Kur’ân-ı kerîmde En’âm sûresi 84. âyette bildirilmektedir.
Kategori: Peygamberler