iftar Duası okunuşu anlamı açıklaması

iftar Duası okunuşu anlamı açıklaması           Türkçe Okunuşu: Allahumme leke sumtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü. Ve savmel ğadi min şehri ramazane neveytü. Fağfirli ma kaddemtü vema ahhartü. Ya vasiğal mağfireti, iğfirli ve livalideyye ve lil mü’minine yevme yekumül hisab.

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)             Türkçe Okunuşu: Allahumme innî es’elüke bihakkı Muhammedin ve âli Muhammedin. Sübhaneke’llâhumme ve bihamdike amiltü sûen ve zalemtü nefsî, fağfirlî fe innehu lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente ve tüb aleyye inneke entet Tevvâbu’r-Rahîm.

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)             Türkçe Okunuşu: Li külli hevlin lâ ilâhe illallahu ve likülli hemmin ve ğammin mâşâallah ve likülli zenbin estağfirullah, ve likülli musibetin innâ lillâh, ve li külli ni’metin elhamdülillah, ve li külli rızâin eşşükrü lillah, ve li külli a’cubetin sübhanallah ve li külli dîkin hasbiyallah,