Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
 
Yeni Makaleler
Bugün, 13:32
3
0
Dün, 12:31
46
0
Dün, 12:13
19
0
» Sayfa 4

Nuruzzat Salavat Duası

5-12-2017, 12:25
Yazar: Adminn
Gösterim: 63
Yorumları: 0
Nuruzzat Salavat Duası

Nuruzzat Salavat DuasıNuruzzat Salavat Duası


Bu bir salavat duasıdır.Büyük cevşen Dua kitabında, salavatların bulunduğu Delâilünnûr bölümünde geçen dua da şöyledir:
Kategori: Etkili Dualar

Salavat Duaları Okunuşları ve Anlamları

4-12-2017, 14:35
Yazar: Adminn
Gösterim: 80
Yorumları: 0
Salavat Duaları Okunuşları ve Anlamları

Salavat DualarıSalavat Duaları


Salavat kelimesinin pek çok anlamı vardır. Burada kullanılan anlamı ise duadır. Salavat terim olarak Peygamberimiz Hz.Muhammede yapılan özel dua olarak kullanılır. Salâvat Belirli vakitlerde, Kur'an'da emredildiği tarzda ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammedin tarif ettiği şekilde yapılır.
Kategori: Etkili Dualar

Mâun Sûresi Arapça Yazılışı,Okunuşu ve Anlamı

4-12-2017, 14:14
Yazar: Adminn
Gösterim: 47
Yorumları: 0
Mâun Sûresi Arapça Yazılışı,Okunuşu ve Anlamı

Mâun SûresiMâun Sûresi


Maun Sursinin Okunuşu :

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Era'eytellezî yükezzibü biddîn
2- Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm
3- Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn
4- Feveylün lilmüsallîn
5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn
6- Ellezîne hüm yürâûne
7- Ve yemne'ûnelmâ'ûn
Kategori: Etkili Dualar

Özgüven ve Cesaret İçin Okunacak Dua

3-12-2017, 23:20
Yazar: Adminn
Gösterim: 193
Yorumları: 0
Özgüven ve Cesaret İçin Okunacak Dua

Cesaret İçin Okunacak DuaCesaret İçin Okunacak Dua

"Euzü bi kelimatillaha't-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş-şeytani ve en yehdurun."
Kategori: Etkili Dualar

Tüm Dilekler ve İstekler İçin Bismillah En'am Duasi

3-12-2017, 22:36
Yazar: Adminn
Gösterim: 216
Yorumları: 0
Tüm Dilekler ve İstekler İçin Bismillah En'am Duasi

En'am DuasiEn'am Duasi


Bismillah En'am Duası :

Bismillahis semi'ul basir ellezi leyse kemislihi şey'ün ve hüve bi külli şey'in alim
Bismillahil hallakul alim. ellezi leyse kemislihi şey'ün ve hüvel fettâhul alîm
Bismillahillezi ellezi leyse kemislihi şeyün ve hüvel alîmul habîr.
Bismillahillezi ellezi leyse kemislihi şeyün ve hüvel alimul kadir.
Bismillahil azizil kerim.ellezi leyse kemislihi şey'ün ve hüvel azîzul kerîm.
Bismillahil gafurur rahim.ellezi leyse kemislihi şey'ün ve hüvel gafurur rahim.
Kategori: Etkili Dualar

Berat Gecesi Duası ve Anlamı

3-12-2017, 22:20
Yazar: Adminn
Gösterim: 26
Yorumları: 0
Berat Gecesi Duası ve Anlamı

Berat Gecesi Duası arapça ResmiBerat Gecesi Duası arapça Resmi


Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi.Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme.
Kategori: Etkili Dualar

Amenerrasulü Duası Arapça, Türkçe Okunuşu ve Faziletleri

2-12-2017, 16:30
Yazar: Adminn
Gösterim: 75
Yorumları: 0
Amenerrasulü Duası Arapça, Türkçe Okunuşu ve Faziletleri

Amenerrasulü Duası Arapça ResmiAmenerrasulü Duası Arapça Resmi


Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve Ata’na gufraneke Rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, Rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, Rabbena vela tahmil Aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, Rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente Mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
Kategori: Etkili Dualar

Âyetel Kürsi Duası ve Anlamı

2-12-2017, 00:59
Yazar: Adminn
Gösterim: 82
Yorumları: 0
Âyetel Kürsi Duası ve Anlamı

Âyetel Kürsi DuasıÂyetel Kürsi Duası


"Allâhu lâilâhe illâ huve'l-hayyu'l-kayyûm. Lâ-te'huzuhü sinetun ve-lâ nevm. Lehû mâ fi's-semâvâti vemâ fi'l-ard. Men-zellezî yeşfe'u 'indehû illâ bi-iznih. Ya'lemu mâ-beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhitûne bi-şey'in min-'ilmihî illâ bi-mâ şâ'. Vesi'a kursiy-yuhu's-semâvâti va'l-arda ve!â ye'ûduhû hıfzuhumâ ve hüve'l-aliyyu'l-azîm."
Kategori: Etkili Dualar

İstigfar Duâsı ve Fazileti

2-12-2017, 00:34
Yazar: Adminn
Gösterim: 63
Yorumları: 0
İstigfar Duâsı ve Fazileti

İstigfar Duâsı Arapça Resmiİstigfar Duâsı Arapça Resmi


Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estagfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ (57) okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.
Kategori: Etkili Dualar

La Havle Ve La Kuvvete Duası ve Açıklaması

1-12-2017, 15:25
Yazar: Adminn
Gösterim: 129
Yorumları: 0
La Havle Ve La Kuvvete Duası ve Açıklaması

La Havle Ve La Kuvvete DuasıLa Havle Ve La Kuvvete Duası


Bu çok büyük bir dua ve zikir olan La Havle Ve La Kuvvete duasını okumakta büyük faziletler vardır. Birçok derde deva olan bu dua sıkıntıda olan kul ile rahmeti sonsuz Yüce Mevla’sı arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Görülen zulüm, afet, sihir, büyü, sıkıntıdan ve sayamayacağımız kadar birçok konuda bu dua çok tesirli ve faydalıdır. Bir kulun tek yapması gereken samimi bir kalp ile yüce Mevlasına ulaştırmaktır.
Kategori: Etkili Dualar