Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
Bugün, 01:19
3
0
Bugün, 01:03
4
0
Dün, 00:27
22
0
» Sayfa 6

Secdede Yapılan Dualar

6-05-2018, 15:26
Yazar: Adminn
Gösterim: 67
Yorumları: 0
Secdede Yapılan Dualar

Secdede Yapılan DualarSecdede Yapılan Dualar


Duanın Manası: “En yüce olan Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim.”

Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbni Mace, Ahmed, Albani Sahihi Tirmizi
Kategori: Etkili Dualar

Hastalıktan Kurtulma Duaları, Sağlık Duası

5-05-2018, 03:04
Yazar: hadmin
Gösterim: 181
Yorumları: 0
Hastalıktan Kurtulma Duaları, Sağlık Duası

Hastalıktan Kurtulma Duaları, Sağlık Duası


Sağlık ve Afiyet Duası Okunuşu : “Allahümme innî es’elüke-ssıhhate velâfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn“.
Kategori: Etkili Dualar

Ayat-ı Hırz Ayetleri

5-05-2018, 02:49
Yazar: hadmin
Gösterim: 144
Yorumları: 0
Ayat-ı Hırz Ayetleri

Ayat-ı Hırz Ayetleri


Hırz, cin ve şeytan gibi varlıkların şerrinden korunmak, hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmak demektir. Bu maksatla okunan ayetlere de “Hırz Ayetleri” denilir.
Ayat-ı hırz, şu sure ve ayetlerden oluşmaktadır :
Kategori: Etkili Dualar

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

5-05-2018, 02:29
Yazar: hadmin
Gösterim: 58
Yorumları: 0
Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar

Korkulu Zamanlarda Okunacak Dualar


Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” (9) çok okumalıdır.
Kategori: Etkili Dualar

Fil Suresi ve Türkçe Anlamı

4-05-2018, 00:43
Yazar: hadmin
Gösterim: 82
Yorumları: 0
Fil Suresi ve Türkçe Anlamı

Fil Suresi ve Türkçe Anlamı


FİL SURESİ :

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratim min siccîl. Fece'alehüm ke'asfim me'kǖl.
Kategori: Etkili Dualar

Tebbet Suresi ve Türkçe Anlamı

4-05-2018, 00:36
Yazar: hadmin
Gösterim: 76
Yorumları: 0
Tebbet Suresi ve Türkçe Anlamı

Tebbet Suresi ve Türkçe Anlamı


TEBBET SURESİ :

Tebbet yedâ ebî lehebiv ve tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühǖ ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetühǖ hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablüm mim mesed.
Kategori: Etkili Dualar

Ayet'ül Kürsi ve Türkçe Anlamı

4-05-2018, 00:24
Yazar: hadmin
Gösterim: 71
Yorumları: 0
Ayet'ül Kürsi ve Türkçe Anlamı

Ayet'ül Kürsi ve Türkçe Anlamı


ÂYET'ÜL KÜRSÎ

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'ħużühǖ sinetüv ve lâ nevm. Lehǖ mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menżelleżî yeşfeu ındehǖ illâ biiżnih. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ ħalfehüm velâ yühîtûne bişey'im min ılmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Velâ yeǖdühǖ ħıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym.
Kategori: Etkili Dualar

Nasr Suresi ve Türkçe Anlamı

3-05-2018, 23:58
Yazar: hadmin
Gösterim: 64
Yorumları: 0
Nasr Suresi ve Türkçe Anlamı

Nasr Suresi ve Türkçe Anlamı


NASR SURESİ :

İzâ câe nasrullâhi velfeth. Ve raeytennâse yedħulǖne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhü innehǖ kâne tevvâbâ.
Kategori: Etkili Dualar

Maun Suresi ve Türkçe Anlamı

3-05-2018, 23:52
Yazar: hadmin
Gösterim: 67
Yorumları: 0
Maun Suresi ve Türkçe Anlamı

Maun Suresi ve Türkçe Anlamı


MAÛN SURESİ :

Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ul yetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmil miskîn. Feveylül lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâǖne Ve yemne'ûnel mâûn.
Kategori: Etkili Dualar

Namaz Duaları, Türkçe Manaları ve Okundukları Yerler

3-05-2018, 23:46
Yazar: hadmin
Gösterim: 58
Yorumları: 0
Namaz Duaları, Türkçe Manaları ve Okundukları Yerler

Namaz Duaları, Türkçe Manaları ve Okundukları Yerler


Sübhaneke
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük)
* Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.
Manası : Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
Kategori: Etkili Dualar