Peygamberimize inanmayan Kafirlere Karşı Yardım Talebi Duası

Peygamberimize inanmayan Kafirlere Karşı Yardım Talebi Duası

Peygamberimize inanmayan Kafirlere Karşı Yardım Talebi Duası
Peygamberimize inanmayan Kafirlere Karşı Yardım Talebi Duası

ENBİYÂ Suresi Âyet - 112 Tefsiri

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

Kâle rabbıhkum bil hakk(hakkı), ve rabbunâr rahmânul musteânu alâ mâ tasıfûn(tasıfûne).

“Ya Rabbi, adaletle hükmünü ver! Rabbimiz rahmandır, sizin bunca isnad ve iftiralarınıza karşı yegâne müsteândır (kendisinden yardım istenilendir).” (Enbiyâ, 21/112)

Kâfirler İslâm’ın köpük gibi sönüp gitmesini gözlüyorlardı. Onların bu beklentilerine, bu isnatlarına karşı Rasûlullah Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Cenab-ı Allah’ın yardımını ümitle bekliyordu.

Muhtemel ikinci mânaya göre kâfirler Kur’ân hakkında iftiralarda bulunarak “şiir, büyü, efsâne” diyorlardı. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) onların bu iftiralarına karşı Kur’ân’ı gâlip kılması için Allah’a yöneliyordu.

1. kâle : dedi
2. rabbi ıh-kum : Rabbim hükmet
3. bi el hakkı : hak ile
4. ve rabbu-nâ : ve bizim Rabbimiz
5. er rahmânu : Rahmân'dır
6. el musteânu
(istiâne) : yardım istenen, istenilen
: (yardım istedi)
7. alâ : üzere, rağmen
8. mâ : şeyler
9. tasıfûne : siz vasıflandırıyorsunuz