Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
Bugün, 01:19
3
0
Bugün, 01:03
4
0
Dün, 00:27
22
0

Âdem Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 12:55
Yazar: Adminn
Gösterim: 2014
Yorumları: 0

Âdem Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Âdem Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Allahü teâlânın emri ile melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp insan şekline koydular. Bu şekilde Mekke ile Taif arasında kırk yıl yatıp “salsal” oldu yani pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselamın nuru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu Cuma günü ruh verildi. Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi.
Kategori: Peygamberler

Şit (Şis) Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 12:50
Yazar: Adminn
Gösterim: 1733
Yorumları: 0

Şit (Şis) Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Şit (Şis) Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Âdem aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselamın oğludur. Âdem aleyhisselamın oğullarından Hâbil ile Kâbil arasında çıkan anlaşmazlık netîcesinde Kâbil, Hâbil’i öldürünce, Allahü teâlâ, hazret-i Âdem’e, Hâbil’e karşılık ihsân olarak, yeni bir oğul verdi. Âdem aleyhisselamın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu hâlde, Şit aleyhisselam tek doğdu. Şit adı verilen yeni oğlun ismi İbrânice olup, Arapça karşılığı “Allah’ın hîbesi” mânâsınadır. İsmine “Şis” de denilmiştir.
Kategori: Peygamberler

İdris Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 12:39
Yazar: Adminn
Gösterim: 1698
Yorumları: 0

İdris Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


İdris Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Kur’ân-ı kerîm’de ismi geçen peygamberlerden. Şit aleyhisselamın torunlarındandır. Asıl ismi Ahnûh veya Hanûh’tur. Kur’ân-ı kerîm’de İdrîs diye bildirildi. Kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için “Müselles bin-Ni’me” (kendisine üç nîmet verilen) de denilmiştir. Babasının adı Yerd, annesinin adı Berre veya Eşvet’tir. Bâbil’de veya Mısır’da Mûnif denilen yerde doğduğu rivâyet edilmiştir. Kendisine otuz suhuf (forma) kitap verildi. Diri olarak göğe kaldırıldı.
Kategori: Peygamberler

Nuh Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 12:32
Yazar: Adminn
Gösterim: 1668
Yorumları: 0

Nuh Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Nuh Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

İdris aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamberlerden. Allah korkusundan dâima ağladığı için adına, çok ağlayan, inleyen mânâsına gelen “Nuh” denilmiştir. İdris aleyhisselam insanlara peygamber olarak gönderilip onlara doğruyu gösterdikten sonra diri olarak göke kaldırıldı. Onun göke kaldırılmasından sonra insanlar doğru yoldan ayrıldılar. Onu çok sevenler ayrılık acısına dayanamadılar. Resmini yapıp seyrettiler. Daha sonra gelenler, bu resimleri tanrı sandılar ve çeşitli heykeller yapıp, tapmaya başladılar. Böylece insanlar arasında putperestlik meydana çıktı. İnsanlar putlara tapmaya başladıktan sonra, gün geçtikçe aralarında, zulüm, zorbalık, fitne, ahlâksızlık gibi kötülükler artıp yayıldı.
Kategori: Peygamberler

Hud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 12:25
Yazar: Adminn
Gösterim: 1680
Yorumları: 0

Hud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Hud Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Yemen’de bulunan Âd kavmine gönderilen peygamber. Nûh aleyhisselamın oğlu Sâm’ın neslindendir. Bir ismi de Âbir olup, lakabı Nebiyyullahtır. Kur’ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerdendir.
Kategori: Peygamberler

Salih Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 12:18
Yazar: Adminn
Gösterim: 1630
Yorumları: 0

Salih Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Salih Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Semûd kavmine gönderilen peygamber. Hazret-i Âdem’in on dokuzuncu batından torunudur.
Kategori: Peygamberler

Zülkarneyn Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 12:12
Yazar: Adminn
Gösterim: 2001
Yorumları: 0

Zülkarneyn Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Zülkarneyn Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi İskender’dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nûh aleyhisselamın oğlu Yâfes’in soyundandır. Peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmedi. Yemen’de yaşamış olan Münzir İskender ile Aristo’nun talebesi olan Makedonyalı İskender’den daha önce yaşadı.
Kategori: Peygamberler

İbrahim Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 12:07
Yazar: Adminn
Gösterim: 1767
Yorumları: 0

İbrahim Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


İbrahim Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden, ülülazm adı verilen altı peygamberden biri olup, Keldânî kavmine gönderilmiştir. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamdan sonra peygamberlerin ve insanların en üstünüdür. Allahü teâlâ ona Halîlim (dostum) buyurduğu için Halîlullah veya Halîlürrahmân olarak bilinir. Babası mümin olan Târûh olup, annesi Emile’dir. İbrahim aleyhisselam, Peygamber efendimizin dedelerindendir. Çünkü, ilk oğlu İsmail aleyhisselam Arapların, ikinci oğlu İshak aleyhisselam da İsrailoğullarının ceddi yâni dedesidir. Keldânî memleketi olan Bâbil’in doğu tarafında ve Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgede doğdu. Yüz yetmiş beş yaşındayken Kudüs’te vefat etti.
Kategori: Peygamberler

Lut Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 11:58
Yazar: Adminn
Gösterim: 1594
Yorumları: 0

Lut Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


Lut Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Kur’ân-ı kerîm’de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur. İbrahim aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrûd’un memleketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra, Lut Gölü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber gönderildi. İnsanlara İbrahim aleyhisselamın dînini tebliğ etti.
Kategori: Peygamberler

İsmail Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

28-06-2015, 11:53
Yazar: Adminn
Gösterim: 1602
Yorumları: 0

İsmail Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)


İsmail Aleyhisselam (Peygamberlerin hayatları)

Arabistan’da Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber. İbrahim aleyhisselamın büyük oğlu ve Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dedelerinden. Annesinin adı Hacer’dir.
Kategori: Peygamberler