Rahata Kavuşmak için Okunacak Dualar

Rahata Kavuşmak için Okunacak Dualar
Rahata Kavuşmak için Okunacak Dualar

Geçim sıkıntısı çeken veya işlerinde güçlüklerle karşılaşan, haksızlığa uğrayan, hasta olan bu dertlerinden kurtulmak için her gün okumaya devam ederse rahata kavuşur.

* Abdest alındıktan sonra, kıbleye karşı 10 defa ; ” Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l Kayyûmu ve etûbu ileyh ” denir.

* Sonra, 10 defa ; ” Lâ ilâhe ill’Allâh ” denir.

* Sonra, 7 defa ; ” Allâhu Ekber ” denir.

* Sonra 10 defa ; ” Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âl-i İbrâhîme inneke Hamîdün Mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âl-i İbrâhîme inneke Hamîdün Mecid.” denir.

* Sonra 1 defa ; Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r- Rahim.
” Ellezîne kâle lehümü’n-nâsü inne’n-nâse kad ceme’ü leküm fahşevhüm fezadehüm imânen ve  kâlû hasbünAllâhu ve ni’me’l-Vekîl.” denir.

* Sonra 450 defa ; ” HasbünAllâhu ve ni’me’l- Vekil.” denir.

* Sonra 1 defa ; Bismi’llâhi’-Rahmâni’r-Rahîm.
” Fenkalebû bi-ni’metin minAllâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün, ve’t-tebbe’ü rıdvânAllâhi, v’Allâhu zûfadlin-Azîm.”denir.

Sonra da adabına uygun şekilde dua edilir.