Rüyada Bulut Görmek Ne Anlama Gelir? Anlamı Nedir?

Rüyada Bulut Görmek Ne Anlama Gelir
Rüyada Bulut Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan islama delalet eder.Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yagmur yüklü bulundugundan dolayı Allah’ü Teala (C.C.) rahmeniten sebeptir.

Bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fikih ve hikmete delalet eder.Bazen da su üzerinde yürüyen gemilere, hamile kadınlara veya yağmura işaret eder.Bulutların üstüne bindiğini gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur. İlim de talep etmiyorsa o kimse asker sevk eder. Yahut layık ise, izzet ve yüksekliğe erişir.Bir kimse rüyada buluta karışsa ve ondan bir şey almasa o kimse alimler ile oturur, onlarla sohbet eder; onların ilimlerinden bir şey almaz.Buluta bindiğini gören kimsenin iii ve şahsı yüce, ilim ve hikmette kadri yüksek olur.

Çocuğunun buluttan oldugunu görse, onun dünyası hikmettendir.Dünyasının bulut olduğunu görse, çalışma ve gayreti hikmetle olur. Eğer rüyayı gören anlatılan tabirlere layik değil ise, yorum onun çocuğu,reisi,arkadaşı veya benzeri hakkında meydana çıkar.Eğer bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir.Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.

Bazı tabirciler eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur, dediler. Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırdığı halde görse, Allah-u Teala (C.C.) o şehirde rızkı geniş eder ve kıtlığı kaldırır.Yağmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaate nail olur.Bazen bulut şiddetli soğuğa veya mahzunluğa işaret eder.Mevsimsiz kırmızı bulut görse, o sehre veya mahalle halkına bir sıkıntı, fitne veya bir hastalık isabet eder.Eğer ğöğün yerden gökyüzüne kalktığını ve şehir üzerine gölge ettigini görse, hayır ve bereket delalet eder.Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun isteği yerine gelir, yolculugundan salimen döner.Eğer neşesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir.Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer. Onun üzerine bütün işleri mübarek olur.Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele işaret eder.Yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini gördüğü bulut, yolculuğa delalet eder.Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına delalet eder.Kırmızı bulut, işsizliğe, karanlık bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut şiddetli soğuğa yahut üzüntüye, bazan da kirmizi bulut o sehre girecek askere ve hilelere delalet eder.Bir kimse rüyada buluttan bir sey aldigini görse, ilim ve hikmetten büyük bir seye erisir. Yahut ziraat ve arazisi fazla olur.Buluta bindigini yahut bulut üzerinde yürüdügünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder.

Rüyada bulut görmek dokuz sekilde tabir olunur; hikmet, baskanlik, devlet büyüklügü, rahmet, namusluluk, azap, yokluk, bela ve fitne.Rüyada gökyüzünde bir bulut görmek ve o bulutun her gittiği yere kendisi ile birlikte hareket ettigini görmek, bilmediği ve beklemediği bir yerden büyük bir mirasa konacağına delalet eder. Bulutun gökyüzünü kapladığını ve gökten yağmur yerine kar yağdığını görmek, o yere bir felaketin geleceğine delildir.Buluttan yağmur yerine süt yağdığını görmek, bereketli bir yılın geleceğine, bal yağdığını görmek ise mutlu günler yaşanacağına yorumlanır. Kaynak: Mürşit 5.0

Rüyada Bulut Görmek

Rüyada bulut görmek, bütün insanlığın hayat ve kurtuluşu olan İslâm ile tâbir olunur. Zira bulut, su ve yağmur taşıdığı için yüce ve kerim olan Allah ın rahmetine sebeptir. Bulut ağlamayınca çemen gülmez.

Yine bulut görmek, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh, hikmet ve irfana delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

- Rüya esnasında semada bulutları öteye beriye sevkettiğini görmek, ulemâ ve hukemâ ile sohbete delâlet eder. Havada bir bulut tutup yere getirdiğini görmek, ilim ve hikmet sahibi olmaya işarettir.Rüyada kendisini bulut gölgesinde görmek, rüya sahibinin o sene içinde çok hayır ve berekete ve nimete ereceğine alâmettir.Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: – Rüyada bir kimse kendi gömleğini buluttan olarak görse, Allahu Teâlâ nın nimetinin o kişiyi kaplayacağına delâlet eder. Kişinin rüyada bulut üzerine bir ev yaptığını görmesi, hikmet ve yükseklikle beraber helâlinden nimete ve mala erişeceğine işarettir.Rüyada bulutun üstüne bindiğini görmek, saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Veya arzu ve isteği varsa seyahat eder, yahut hacca gider. Gönlünde bu arzular yoksa ve ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur.Rüyada bulut görmek, bazı kere de su üzerinde yürüyen gemilere delâlet eder.Bazı tâbirciler demişlerdir ki:- Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlim ve hakim bir kimseye delâlet eder.Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bulut görmek şu veçhe ile tâbir olunur: a) Hikmet, b) Riyaset, c) Mülk, d) Rahmet, e) İffet, f) Azab, g) Baht, h) Bela ve fitne… İsmail bin El-Eşas ise şöyle demektedir: Korkunç siyah bulut görmek, şiddet ve zarurete işarettir. Yağmur bulutu görmek, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını eline aldığını görmek, mal ve mülkün artmasına delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bulutun kendisini istikbal ettiğini görmesi, adi, beşaret, keder ve gamdan kurtuluşa işarettir. Gökyüzünden bulutun yere düştüğünü görmek, şiddetli yağmur ve sellere delâlet eder ve o belde düşman istilâsına maruz kalır. Rüyada bulutun güneşi örttüğünü görmek, devlet reisinin vefatına ve zevaline delâlet eder.

Kirmanı (rh.a.) demiştir ki:
– Rüyada bulutlar topladığını veya yüklendiğini veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim ve hikmete, refah ve saadete delâlet eder. Bulutlar önünde olup onları toplamaya kadir olamadığını görmek, âlimler ile arkadaş olmakla beraber onların ilminden istifade edememeye işarettir. Rüyada buluta bindiğini görmek, ilim ve hikmette kadri ve şani yüce olmaya işarettir. Çocuğunun buluttan olduğunu görmek de bütün dünyasının ilim ve hikmetle dolu olacağına delâlet eder. Yine rüyada dünyasının bulut olduğunu görmek, hikmetle, hayretle çalışmaya delâlet eder. Yine tâbircilerce denilmiştir ki: Rüyada bulutu vaktinde görmek, hayır, bereket, nimet ve mala işarettir. Bulutu vaktinde ve yağmur yağdırır görmek, o şehrin halkının rızkının genişliğine işarettir. Rüyada mevsimsiz kırmızı bulut görmek, o şehir veya mahalle halkına bir sıkıntı, bir hastalık veya fitnenin isabet edeceğine alâmettir.Bir kimsenin rüyada yağmursuz siyah bulut görmesi, nimet ve menfaat ile tâbir olunur.Bazı kere de bulut görmek, soğuğa veya mahzunluğa delâlet eder.
Rüyada beyaz bulut görmek, iyi amel ile tâbir olunur. Bir bulutun yeryüzünden göğe doğru yükseldiğini görmek, yolculuğa delâlet eder. Gurbette olan birinin bu rüyayı görmesi, memleketine döneceğine işarettir.Rüyada bir bulutun kendisini karşıladığını görmek, iyi amele, adalete, sevinmeye, her türlü keder ve üzüntüden kurtulup rahata kavuşmaya alâmettir. Kötü huylu ve fitneci bir adamın bu rüyayı görmesi, ona erişecek azaba işarettir.Yine rüyada bulut görmek, sıkıntı, korku, keder ve üzüntünün gitmesine, iyilik ve güzelliklerin meydana çıkmasına delâlet eder. Bazı kere de rüyada bulut görmek, yüce Allah ın “Görmedin mi şu hakikati ki Allah bulutları (dilediği) yere sürüyor. Sonra aralarında bir imtizaç hâsıl oluyor.” (Âl-i İmran, 161) mealindeki âyet-i kerimesinin işareti ile ülfet ve sevgiye delâlet eder.Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bulut görmek, kuvvetli melik, şefkat ve merhametli sultan veya âlime delâlet eder.