Rüyada Deprem Olduğunu ve Yerin Sarsıldığını Görmek

Rüyada Deprem Olduğunu ve Yerin Sarsıldığını Görmek

Rüyada Deprem Olduğunu ve Yerin Sarsıldığını Görmek
Rüyada Deprem Olduğunu ve Yerin Sarsıldığını Görmek

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada deprem görmek kıtlığa, hastalığa veya söz sahibi birinden görülecek belaya işarettir. “Nihayet biz, onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik.”

Allame Meclisî: Rüyada deprem görmek; bir sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
İbn-i Sîrîn: Rüyada deprem olduğunu ve yerin sarsıldığını görmek; depremin şiddetine göre bölge halkına söz sahibi birinden yana sıkıntı ve bela geleceğine işarettir.
Kirmanî: Yerin hafifçe sallandığını, bir tarafın çöktüğünü, diğer tarafın ise olduğu gibi kaldığını görmek; hüküm sahibi bir kimsenin o yöreye geleceğine, insanlara zulmedeceğine ve mallarına el koyacağına işarettir.
Çağdaş Ulema: Rüyada deprem görmek; pek yakında yaşamınızda değişiklikler olacağına…
Depremden dolayı zarar görmek; ülke ekonomisindeki büyümeden dolayı zarar göreceğinize işarettir.

İslami rüya tabirleri açısından Rüyada deprem görmek:

Rüyada deprem görmek hayra yorulmaz. Para ve mal kaybına ve sıkıntıya yorulur.
İş yaşamınızda sıkıntılar yaşayacaksınız demektir. Ülkeler arasında savaş çıkacağı şeklinde de yorumlanır.
Rüyada deprem olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delalet eder.
Deprem görmek, bazı yorumculara göre yolculukla yorumlanır.
Bir dağın deprem ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı ilahi felaketlerin geleceğine işarettir.
Deprem ile evinin yıkıldığını ve içinde ev halkından sadece kendisinin kurtulduğunu görmek, ecelinin yaklaştığına delalet eder.
Rüyada bir yerde deprem olduğunu ve bu yüzden insanların sağa sola kaçıştıklarını ve bazı kimselerin yere gömüldüklerini görmek, o yer halkına zahmet ve zorluk verecek büyük bir felaketin geleceğine delalet eder.
Rüyada yerin sarsıldığını ve evlerin yıkıldığını görmek, devlet tarafından bazı mallara zam yapılacağına ve bundan halkın büyük sıkıntıya uğrayacaklarına yorumlanır.
Bir başka rivayete göre ise rüyada görülen deprem korkuya işarettir.
Bilinen bir yerde meydana gelen deprem bir yerden bir yere göç etmeye işarettir.
Rüyada herhangi bir dağın sarsıldığını veya yerinden ayrıldıktan sonra tekrar yerine geldiğini görse, ora halkına şiddet ve korku isabet eder.
Bir kimse rüyada bir yerde deprem olduğunu ve orada birtakım insanların yere battığını ve birtakımının da kurtulduğunu görse, devlet başkanı oraya gelir.

Rüyada Deprem görmek için diğer yorumlar:

Yer sarsıntısının olduğu yerde devlet başkanı halka zulmeder.
Bir kimse rüyada yerin sarsıldığını görse, o kimsenin iş ve geçiminde meydana gelecek canlılığa işarettir.
Rüyada yerin sarsıldığını görse, bir taraftan o yere inecek belaya yahut orada meydana gelecek dolu, kıtlık veya şiddetli korkuya işarettir.
Rüyada görülen deprem feryat etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işarettir.
Bazen de deprem hastalık sebebiyle ölümden kurtulmakla beraber halkın düşeceği ızdırap ve kedere, eğer duvarlar yıkılırsa öleceğine işarettir.
Bazen de deprem, rüyayı gören şahsın öleceğine işarettir.
Rüyada kıtlık olan bir yerde meydana gelen deprem ziraatle o yerleri ihya etmeye ve denizde yolculuk yapmaya, dans, oyun ve deniz yolculuğunu terketmeye, hanımlar tarafından görülecek sıkıntıya işarettir.
Rüyada görülen deprem, eğer bostanda olursa mahsulatın çok olacağına ve yaz yemişlerinin bolluğuna işarettir.
Yerin dürülmesi işi sonuçlandırmaya, amel işlemeyi terk etmeye delalet eder.
İş hayatınızda birtakım sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu rüya, ülkeler arasında savaş çıkacağı anlamına da gelir.
Rüyada deprem görmek büyük hayal kırıklıkları ve acılara işaret eder.
Rüyada deprem, herşeyin aniden değişeceğini haber verir.