Rüyada Gül Görülmesi Tabiri Nasıldır ? Rüyada Gül Ağacı Görmek

Rüyada Gül Görülmesi Tabiri Nasıldır ? Rüyada Gül Ağacı Görmek

Rüyada Gül Görülmesi Tabiri Nasıldır
Rüyada Gül Görülmesi Tabiri Nasıldır

Rüyada gül görmek iyiye delalettir. Rüyada gül toplamak sevinç ile yorumlanır. Rüyada gül koklamak aşk hayatında gelecek mutlulukların işaretidir.

Rüyada gül görmek , gül koklamak sevinç ve feraha, bir kadını öpmeye, misafir ya da mektup gelmesine işarettir.
Gül tomurcuğu genç kıza, çocuğa ve pek yakında meydana gelecek sevinçli bir duruma delalettir.
Rüyada gül ağacı görmek çetin işlere ve zorlukla birlikte gelecek mutluluğa işarettir.
Hastanın gül ağacı altında yahut güllerle süslenmiş bir yatakta yattığını görmesi kırk gün sonra vefat etmesine yorulur.
Rüyada gül ağacı görmek çetin işlere ve zorlukla birlikte gelecek mutluluğa işarettir.
Rüyada gül toplamak sevince, mal toplamaya delalet eder.
Rüyada gül görmek , çok iyi bir şekilde yorumlanır.
Birisinin gül toplaması, vaktinin hoş geçeceğine, muradına ereceğine, çok hayırlı haberler alıp sevineceğine işarettir.
Gül herkese para ve saadeti müjdeler. Aşık bir kadın gül görmüşse sevdiğiyle birleşir.
Bahçesinde gül ağacı gören bir erkek mesleğinde başarılı olur. Aynı şekilde gören kadın ise bereket , şöhret ve mutluluk olarak yorumlanır.
Rüyada solmuş gül görmek bir sevdiğinizden ayrılacağınız anlamına gelebilir.
Güzel bir gül çok iyidir. Aşkta ve işte başarı, kısmet, bolluk, ömür boyu mutluluktur.
Yeni açan bir gülü toplayan bir genç kız çok kısa zamanda evlenir.
Bahçesinde gül ağacı gören bir erkek mesleğinde ilerler hatta en başa geçer.

Rüyada Gül görmek ile ilgili İslami Rüya Yorumları

ibn-i Sirin rahmetullaha göre; rülayarda gül görmek iki farklı tipte yorumlanır; Ağacı üzerinde gül, evlada ve gülü toplanmış olarak görmek ise hüzün ve gözyaşına delalet eder.
Mevsiminde ağacı üzerinde kırmızı gül görmek rüya sahibinin çocuğu olacağına işarettir. Mevsimi dışında gül görmek evladı yüzünden bir kedere uğrayacak demektir.
Bir ağaçtan gül kopardığını görmek, hüzün ve gözyaşına delildir.
Kirpani’ye göre; ağacı üzerinde kırmızı gül neşeye, sevince ve isteklerinin yerine geleceğine, ağacı üzerinden sâri gül iftiraya uğrayacağına, herkese gülümseyen bir kadına, ağacı üstünde beyaz gül ihsana ve yükselmeye, mevsiminde ve ağacı üzerinde veya evinde gül görmek bekârsa evleneceğine, ağaç üzerinde ve evinde beyaz gül görmek çocukları tarafından sevindirileceğine, evinde ve ağacı üzerinde kırmızı gül görmek ev halkı veya akrabaları tarafından sevindirileceğine delalet eder.
Cabir ül-Magribiye göre; rüyada genellikle gül görmek, yardımı az, vaadini tutmaz, vefasız bir erkeğe işarettir.
İsmail El-Esasa göre; rüyada gül görmek, gurbetteki bir akrabasından veya dostundan haber almak demektir.
Caferi Sadik göre; rüyada gül görmek, beş şekilde yorumlanır: Güzel evlat, sadik dost, vefasız bir adam, güzel kadın ve iyi hizmetçi. Kadın için güzel koca, gaipten mektup.
Ebu Said El-Vaize göre; Rüyada gül görmek mal ve şereftir. Başında bir gül gören kişi evlenir. Ama aralarında geçim olmaz. Rüya sahibi kadın ise kocaya varır, ama hemen ayrılır. Bahçeden beyaz gül koklamak bir namuslu kadını seveceğine delalet eder. Eğer topladığı gül kırmızı ise, karısı okşanmayı sever. Eğer sarı ise karısı dürüst ve namusludur. Gül goncası koparmak çocuğunun isinden ayrılacağına delildir.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada gül görmek, şerefli olan bir adama veya çocuğa yahut kayıp bir kimsenin gelmesine ya da kadına işaret eder.

Rüyada gül topladığını gören kimse, hayır, iyilik, sevgi ve nimete kavuşur.
Henüz açılmamış gül, hamile olan kadının çocuğunun düşmesiyle tabir edilir.
Bazı tabirciler gül, ayrılacak veya elden kaçırılacak kadın ve ticarete yahut devamlı olmayan ferahlık ve sevince ya da sonu ve vefası olmayan ahde işaret eder, dediler.
Rüyada genç bir delikanlının kendisine bir gül sunduğunu görse, o delikanlı, o kimseye bir taahhütte bulunur. Ancak sözünde durmaz.
Rüyada gülden başında bir taç olduğunu gören kimse, bir düşmanı ile evlenir. Bir kadın bu rüyayı görse, tabir yine böyledir.
Gül, güzel bir isimle yâd edilmeye de işaret eder.
Gül, ferahlık ve sevince de işaret eder.
Hasta olan bir kimsenin rüyada, gülün altında serilmiş veya gülden bir elbise giydiğini görmesi, o hastanın öleceğine işaret eder.
Bazı tabirciler, “gül, bir misafirin veya bir mektubun gelmesine işaret eder” dediler.
Gülü kesilmiş ağacında görmek, üzüntü ve kederdir.
Ağacıyla olan gül, sarp ve çetin bir millete ve güç islere işaret eder.
Bazen de sarı gül, hastalığa, kırmızı gül, güzellik ve ziynete işaret eder.
Kırmızı gül, delil ve iddia edilen şeyin vuzuha kavuşmasında tabir edilir.