Rüyada Herhangi Bir Yerden Düştüğünü Görmek

Rüyada Herhangi Bir Yerden Düştüğünü Görmek

Rüyada Herhangi Bir Yerden Düştüğünü Görmek
Rüyada Herhangi Bir Yerden Düştüğünü Görmek

Rüyada düşmek ile ilgili olarak; bir kimsenin rüyada yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü görmesi, iyilik ve hayırdan şerre düşmeye işarettir.

Denilmiştir ki: “Rüyada üstüne birinin düştüğünü görmek, düşmanın ona zaferine; dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düştüğünü görmek, Murad ve maksudunun yerine gelmemesine, bir darbe tesiriyle düştüğünü görmek, bela ve musibete; ayağı kayıp düştüğünü görmek de, felâkete giriftar olmağa delâlet eder.” Kirman demiştir ki: Rüyada yüzü üstüne düştüğünü görmek (eğer secde için değilse) hayır ve iyilik değildir.
Damdan, duvardan, ağaçtan, dağdan ve bunlar gibi yerden düştüğünü gören kimse, Murad ve maksuduna eremez.
Dininde kuvvetli ve kavi olmayan birinin rüyada düşmesi, günaha ve fitneye delâlet eder.
Rüyada düşmek, düştüğü yerin durumuna göre mâni ifade eder.

İslami Rüya Tabirleri açısından Rüyada Düşmek

Düşülen yer çimenlik ve yeşillik veya Salih kimselerin toplandığı bir yer ise hayra delâlet eder.
Düşülen yer harabe ve yırtıcı hayvanların içerisi ise, bu rüyada hayır yoktur ve akıbe­tin kötü olacağına işarettir.
Rüyada bir damdan düşüp elinin veya ayağının kırıldığını görmek, nefse, mala ve dosta gelecek bir musibete alâmettir.
Rüyada ay*İn-i Şirin: Yüzüstü yere düşmek; sıkıntı ve ıstıraba…
Savaş sırasında düşmek; bu ıstırabın daha da artacağına…
Dağ, çatı, duvar vb. gibi yüksek bir yerden düşmek; muradınıza tam olarak eremeyeceğinize işarettir
*Kirmanı: Bir yerden aşağı düşmek; umduğu şeyi elde edemeyeceğinize…
Bir dağdan aşağı düşmek; durumunuzun kötüleşeceğine…
Düştükten sonra şiddetli bir şekilde yaralanmak ve bedeninizden kan aktığını görmek; vücudunuzdaki yara miktarınca zarara…
Ayak kayması sonucu düşmek; sıkıntıya…
Rüyada düşmek ile ilgili olarak; Düştükten sonra acı hissetmek; kolaylık ve rahatlığa işarettir
*Çağdaş Ulema: Yüksekten düşmek; saygınlığınızın azalacağına…
Bir çukura düşmek; adınızın kötüye çıkacağına…
Bir şeyin üzerinden düşmek; bir konu hakkında bilgi edineceğinize…
Ayağınızın kaydığını ancak düşmediğinizi görmek; bir olay yaşayacağınıza ve güvende olacağınıza…

Ayağınızın kaydığını ve düştüğünüzü görmek; bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…
Başkalarının kayarak düştüklerini görmek; düşmanlarınızın kim olduklarını öğreneceğinize işarettir. Ağı kayıp düşmek de haram mala delâlet eder.

Rüyada düşmek ile ilgili diğer Yorumlar

Yüksek bir yerden harabeye, ıssız bir ortama düşmek iyi bir halden kötü bir hale geçmeye, Yeşillik, sulak ve güzel bir yere düşmek sıkıntılı bir halden iyi bir hale geçmeye, Düşmek, zengin için onun cimriliğine, Dam, balkon yahut çatı gibi yerlerden düşmek – bir yeri incinir yahut kırılırsa- kendine, dostuna yahut malına gelecek zarara; yönetim tarafından hoşlanmadığı bir durumla karşı karşıya bırakılmaya delalet eder. Birçok sorunu halledip, başarı elde edeceğinizin işaretidir.
Eğer düşüp yaralandıysanız, birtakım zararlara uğrayıp, sıkıntı çekeceksiniz. Ani yenilgi, başarısızlık, ani karşılaşılacak sorundur. Birisinin kendi üstüne düştüğünü görmek, düşmanının kendisine üstün geleceğine; dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düştüğünü görmek, isteklerinin yerine gelmesine; bir darbe ile yere düştüğünü görmek bir bela ve musibete uğramasına; ayağı kayıp düştüğünü görmek, felakete uğrayacağına delalet eder.
Kir Mani’ye göre: Yüzükoyun düştüğünü görmek, eğer secdeye niyet etmemiş ise, hayır değildir.
Rüya sahibi davada, savaşta veya kavgada ise üstün gelemez.

Rüyada düşmek ile ilgili olarak; Damdan, duvardan, ağaçtan, dağdan ve benzeri yüksek bir yerden düştüğünü gören, muradına ermez.
Dininde kuvvetli olmayan kimsenin rüyada düşmesi, günaha, fitneye ve kötü islere meyline işarettir.
Bir mescitte, bir bahçede ve buna benzeyen bir yerde düştüğünü ve bunun da hayır islemek maksadı ile hareketinden ve acelesinden ileri geldiğini görmek, günah islemesini terke ve iyiliğe döneceğine delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada düşmek iyi değildir.
Bazılarına göre; rüyada düştüğünüzü görmek, aksiyle yorumlanır.
Rüyanızda yolda yürürken birdenbire düştüğünüzü görmeniz, hiç beklemediğiniz bir şekilde kalkınacağınıza ve çok zengin olacağınıza yorumlanır.
Bir başka rivayete görende: Yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü gören, hayırdan şerre düşer.
Rüyayı görenin düştüğü yer çimenlik ve yeşillik veya Salih kimselerin toplandığı bir yer ise akıbetinin hayır olmasına, düştüğü yer harabe ve yitici hayvanların içerisi ise akıbetinin kötü olacağına işarettir.

Bazen de bu rüya mal sahipleri için cimriliğe işarettir.
Damdan düşüp elinin veya ayağının girildiğini gören kimsenin, nefsine, malına ve dostuna bir bela isabet eder.