Rüyada Ölü Birini Görmek Ne Anlama Gelir (islami açıdan rüya tabiri)

Rüyada Ölü Birini Görmek Ne Anlama Gelir
Rüyada Ölü Birini Görmek Ne Anlama Gelir

* İmam Cafer Sadık (a.s): Bir ölünün sizi yanına aldığını görmek; sağlık ev esenlik içinde olacağınıza…

* Daha önce ölmüş bir yakınınızı sevinçli görmek; üzüntüye…

* Daha önce ölmüş bir yakınınızın sizinle tartıştığını veya size küstüğünü görmek; ölen yakınınızın vasiyetini yerine getirmediğinize…

* Ölün namaz kıldığını görmek; o kimsenin dünyadayken çok istiğfar eden biri olduğuna…

* Tanıdığınız bir kimsenin öldüğünü ve dirildiğini görmek; o kimsenin ömrünün uzayacağına işarettir.

* Hz. Danayla (As.): Öldüğünüzü, gusledildiğinizi, kefenlendiğinizi ve insanların ağladıklarını görmek; dinî inancınızın bozuk olduğuna…

* Öldüğünüzü ve sonra tekrar dirildiğinizi görmek; işlediğiniz günahlardan dolayı tövbe edeceğinize ve ömrünüzün uzayacağına…

* Ölün size hiç ummadığınız bir şey verdiğini görmek; elinize bir mal geçeceğine…

* Ölün size yiyecek bir şey verdiğini görmek; helal rızk elde edeceğinize işarettir.

* Allame Meclisi: Ölü rüyada görmek; iyi bir haber alacağınıza…

* Öldüğünüzü görmek; ömrünüzün uzun olacağına, ancak evinizin yıkılacağına…

* Bir ölünün dirildiğini görmek; söz sahibi biriyseniz saygınlığınızın artacağına ve murada ereceğinize…

* Ölmüş bir kimsenin ağladığını görmek; ölen kimsenin iman üzere öldüğüne ve durumunun iyi olduğuna…

* Ölmüş bir kimsenin güldüğünü görmek; ölen kimsenin Allah’ın azabından güvende olduğuna…

* Ölün hasta olduğunu görmek; Allah’ın rahmetine nail olması için o kimse adına bir fakire sadaka vermeniz gerektiğine…

* Ölün hayatta olan birini kucağına aldığını görmek; hayatta olan kimsenin ömrünün uzun olacağına…

* Hayatta olan bir kimsenin ölü taşıdığını ve onu yere bıraktığını görmek; hayatta olan kimsenin hastalanacağına veya akrabalarıyla arasında husumet çıkacağına…

* Bir ölünün hayatta olan birine bir şey verdiğini görmek; verdiği şeyin fiyatının ucuzlayacağına ve bollaşacağına…

* Ölün bir şey yediğini görmek; yediği şeyin piyasada azalacağına…

* Ölün bir şeyler söylediğini görmek; söylediği şeyin gerçekleşeceğine…

* yeni elbiseler içinde veya pijamayla görmek; işinizin iyi olacağına…

* Aynı rüyada ölümyü eski elbiseler içinde görmek; o merhumdan yana sadaka vermeniz gerektiğine…

* Evinizde cenaze olduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına…

* Ölmüş bir kimsenin etini yediğinizi görmek; bir daha kimsenin gıybetini etmemek üzere tövbe edeceğinize…

* Ölü öptüğünüzü görmek; misafiriniz olacağına, gideceğine ve tekrar döneceğine…

* Ölün size bir şey verdiğini görmek; zenginleşeceğinize…

* Ölü eti yediğinizi görmek; miras alacağınıza veya birinin dedikodusunu yapıp daha sonra tövbe edeceğinize…

* İn-i Şirin: Ölülerin sizinle konuştuklarını ve sizi müjdelediklerini görmek; Allah katında iyi biri olacağınıza…

* Aynı rüyada ölümlerin sizinle kaba ve kötü bir şekilde konuştuklarını görmek; bunun aksine…

* Ölün güzel elbiseler giydiğini görmek; o kimsenin iman üzere dünyadan göçtüğüne…

* Ölü beyaz elbiseler içinde görmek; o kimsenin uhrevî durumunun iyi olduğuna…

* Ölü siyah elbiseler içinde görmek; o kimsenin uhrevî durumunun kötü olduğuna…

* Bir ölüye elbise giydirdiğinizi görmek; ecelinizin yaklaştığına…

* Kendi elbisenizi bir ölüye verdiğinizi görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

* Bir ölünün size Kuran veya dinî bir kitap verdiğini görmek; ibadet ehli biri olacağınıza…

* Bir ölünün elbise sattığını görmek; satılan elbisenin pahalanacağına…

* Daha önce ölmüş birine “Sen ölmüş müydün?” diye sorduğunuzu ve “Ben hayattayım!” diye cevap aldığınızı görmek; ölen kimsenin uhrevî durumunun iyi olduğuna…

* Bir ölünün inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken kötü ameli biri olduğuna…

* Bir ölünün baş ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken kibirli biri olduğuna…

* Bir ölünün göz ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken namahremlere kötü gözle bakan biri olduğuna…

* Bir ölünün kulağının ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken başkalarının dedikodusunu dinleyen biri olduğuna…

* Bir ölünün dişlerinin ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken insanlara küfreden biri olduğuna…

* Bir ölünün karın ağrısından dolayı inlediğini görmek; o kimsenin dünyadayken haram yiyen biri olduğuna işarettir.

* Cabir Mağribî: Anî bir ölümle ölmek; mümin için rahatlığa, kâfir için azaba…

* Öldüğünüzü ve gusledildiğinizi görmek; dindar biri olacağınıza işarettir.

* Kirman: Öldüğünüzü, cenazenizin tabuta konduğunu ve insanların tabutun arkasından yürüdüklerini görmek; saygınlık kazanacağınıza…

* Öldüğünüzü ve tabuta konduğunuzu görmek; iyiye…

* Aynı rüyada defnedildiğinizi görmek; kötüye…

* Ölün sizi sırtına alıp götürdüğünü görmek; haram mal elde edeceğinize…

* Öldüğünüzü ve tekrar dirildiğinizi görmek; son derece iyiye…

* Bir ölüyü dirilttiğinizi görmek; gerçek hayatta seçicilik yapıyorsanız, artık bu mesleğe ihtiyaç duymayacağınıza…

* Daha önce ölün tekrar rüyada ölü birini görmek; çocuğunuzun öleceğine…

* Çocuğunuzun rüyada ölü birini görmek; zengin olacağınıza ve düşmanın şerrinden güvende olacağınıza…

* Ebeveyninizin vefat ettiğini görmek; işinizin iyiye gideceğine…

* Gerçek hayatta hamile olan bir kadının öldüğünü ve gusledildiğini görmek; aynı kadının bir erkek çocuğu dünyaya getireceğine…

* Bir ölünün dirildiğini ve sevinçli olduğunu görmek; durumunuzun iyi olacağına…

* Hayatta olan birinin vefat ettiğini görmek; bunun aksine…

* Ölmüş babanızı güzel elbiseler içinde görmek; mal varlığınızın artacağına…

* Ölmüş hanımınızı görmek; fakirleşeceğinize…

* Ölmüş oğlunuzu görmek; üzüntüden kurtulacağınıza…

* (Kadınlar için) ölmüş oğlunuzun tekrar dirildiğini görmek; uzaktaki bir yakınınızın seferden döneceğine…

* Bir ölüyü dirilttiğinizi görmek; bir gayrimüslimi Müslüman edeceğinize işarettir.