Sabah kalkınca okunacak dua

Sabah kalkınca okunacak dua
Sabah kalkınca okunacak dua

Sabah okunması gereken dua:

Okunuşu:
“Allâhümme tasaddak aleyye bi tûlil umri ve sıhhatil bedeni ve selâmetissadri ve hüsnil âfiyeti ve sâatir-rızki, vel emni vel ferâği vennecâti an eydizzalemeti, vel vecâheti minennâsi vel fehmi fil-ulûmi vel-meârifi vel-Kur’âni ve bekâil îmâni ve halâvetil îmâni vel âfiyetişşâmileti lî cemîi ahvâli ve bit-tibâi nebiyyike Muhammedin aleyhis-salâtü vesselâm, vessebâti alâ dînihi ilâ yevmil kıyâmeti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Anlamı:
“Allah’ım! Ömrümün uzunluğunu, vücudumun sağlığını, gönlümün genişliğini sağla; bana uzun ömür, sağlıklı vücut,ve gönül ferahlığı ver. Güzel neşe, bol rızk, emniyet ve huzur ver, ve zalimin elinden kurtar. İnsanlara beni sevdir. İlimde, maarifte ve Kuran’da beni anlayışlı kıl. İmanımı baki ve güzel yap. Bütün hallerimi iyi hallere dönüştür. Peygamberine beni bağlı kıl, salat ve selam onun ve ona tabi olanların üzerine olsun. Kıyamet gününe kadar dininde beni sabit kıl. Rahmetinle duamı kabul eyle Allah’ım. Çünkü sen, merhamet edicilerin en merhametlisisin.