Sabah ve Akşam Her Türlü işlerin islahı için Yardım Duası

Sabah ve Akşam Her Türlü işlerin islahı için Yardım Duası
Sabah ve Akşam Her Türlü işlerin islahı için Yardım Duası

Ya hayyü ya kayyüm! Bi rahmetike esteğisü eslıhli şe’ni küllehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ‘aynin.

Duanın manası : Ey diri olan Allah’ım! Ey zatı ile kaim olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, varlıkları yöneten, koruyan ve ihtiyaçlarını üstlenen Allah’ım! Rahmetinle senden yardım istiyorum. Bütün işlerimi ıslah eyle, beni nefsime göz açıp kapayacak kadar bile bırakma.

Not : Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), kızı Fatıma’ya sabah-akşam böyle dua etmesini tavsiye etmiştir.