Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin(ks)Hazretlerine ait olan dua ” Evrad-ı Bahaiyye ”

Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin(ks)Hazretlerine ait olan dua ” Evrad-ı Bahaiyye ”

Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin(ks)Hazretlerine ait olan dua
Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin(ks)Hazretlerine ait olan dua

Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin (ks) Hazretlerine ait olan bu dua Peygamberimiz Muhammed(s.a.v) tarafından ders ders öğretilmiştir….

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle

Ey benim Allah’ım! Sen mülküne zeval ermeyen, bütün kainatı dilediği gibi tasarruf ve idare eden, dilediğini dilediğine veren, dilediğini dilediğinden alan, ezeli ve ebedi hayat ile diri, zatı ve kemâli ile kaim, uluhiyette zahir, sevap ve ikâba kadir mutlak hükümdarsın….

Senden başka HAKK mabud yoktur, ancak sen varsın.Sen beni yaratan Rabbimsin, ben ise senin kulun ve mahlukunum. Keza kulluk vazifeme dair KALÛBELÂ da verdiğim söz ve yeminin yerine getirilmesine beşeri gücümün yettiği kadar âmâdeyim. Şu kadar var ki; gaflet ve cehaletle vâki olan geçmiş kusurlarımın kötülüğünden, kendimi kurtarabilmek için, emniyet ve güven yurdu olan ilahî bağış ve mağfiretine ilticâ ediyorum…

Ey benim Sevgili Allah’ım!Kusurlu kulluğuma rağmen, apaçık gözüken çeşitli nimetlerine nail olduğumu bildiğim gibi hiç bir akıl ve mantığa sığmayan günahlarımı da biliyor ve itiraf ediyorum.Öyle ise ey Rabbim!Vâki olan kusur ve günahlarımı af ve mağfiret et!GÜnahları zatı ecellü âlândan başka hiç kimse affedemez, ancak sen affedersin ey Ğaffar

Bir cevap yazın