Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
Bugün, 01:19
3
0
Bugün, 01:03
4
0
Dün, 00:27
22
0

Hz. Ali (R.A) Kimdir? (598-661) Kısaca Hayatı

15-01-2017, 20:12
Yazar: Adminn
Gösterim: 1235
Yorumları: 0
Hz. Ali (R.A) Kimdir? (598-661) Kısaca Hayatı

Hz. Ali (R.A) Kimdir? (598-661) Kısaca Hayatı
Hazreti Ali (ra) 598 yılında Mekke’de Kabe’nin içinde doğmuştur. Peygamberimiz (sav)’in amcası Ebu Talibin oğlu olan Ali’yi doğduğunda kucağına alıp bizzat evine kadar götürmüştür. O yıllarda Peygamber(sav) efendimizde Ebu Talib’in evinde kalıyordu. Hazreti Ali'(ra)ye “Ali” isminide Hazreti Muhammed(sav) vermiştir. Annesi Fatıma Binti Esed, Peygamberimiz(sav)’in dedesinin kardeşinin kızıdır. Peygamberimiz(sav)de kendisine “anneciğim” diye hitab ederdi.
Kategori: Sahabeler

Ebu Zer El-Gıfari (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

15-01-2017, 20:05
Yazar: Adminn
Gösterim: 1033
Yorumları: 0
Ebu Zer El-Gıfari (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Ebu Zer El-Gıfari (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı
Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) kendisine Abdullah adını vermiştir. Beni Gifar kabilesindendi. Bu kabile Arabistan’da bulunan diğer kabileler gibi cahiliye devrinin her çeşit kötülüğünü işliyor ve putlara tapıyordu. Ticaret kervanlarını çevirip, yağmacılık yapmalarıyla tanınmışlardı.

Ebu Zer el-Gifari Kavmi arasında atılganlığı ve cesareti ile şöhret bulmuş, gücü, kuvveti ve yiğitliği ile o çevrede pek meşhur olmuştu İslam dinini kabul etmeden önce bile tek tanrılı inanca sahip biri idi.

Türkiye’de, Adıyaman ilinin Ziyaret köyünde Ebu Zer’e ait olduğu iddia edilen, Osmanlı Sultanı IV Murat tarafından Bağdat Seferi dönüşünde inşa ettirilmiş olan bir türbe bulunmaktadır.
Kategori: Sahabeler

Abdullah İbn-i Mesud (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

15-01-2017, 19:58
Yazar: Adminn
Gösterim: 691
Yorumları: 0
Abdullah İbn-i Mesud (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Abdullah İbn-i Mesud (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı
Adı Abdullah, künyesi Abdurrahman’dır. Babası Mes’ud, annesinin adı Ümm-i Abd’dir.

Gençliğinde koyun güderek çobanlık yapmıştır. Abdullah b. Mes’ud Hz. Peygamber(sav) ile İlk tanışması ve karşılaşmasını şöyle anlatır, Ben Ukbe b. Ebi Muayt’in koyunlarını güdüyordum. Bir gün Rasûlullah (sav) ve Hz. Ebu Bekir (ra) yanımdan geçiyorlardı. Rasûlullah(sav) bana sütümün olup olmadığını sordu. Ben de ona çoban olduğumu ve bu koyunların emânet olduklarını söyledim. Bunun üzerine Rasûlullah(sav) “Yavrulamamış ve süt vermeyen bir koyunun var mı? Bana gösterir misin?” dedi. Ben de koç yüzü görmemiş bir koyun getirdim. Rasûlullah(sav) koyunun memesini tutup sağmaya başladı. Gerçekten yavrulamamış ve sütü olmayan bu koyundan süt sağıp Ebu Bekir (ra)’e verdi. Hz. Ebu Bekir içti; sonra kabı Rasûlullah(sav) alıp o da içti.
Kategori: Sahabeler

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

14-01-2017, 11:54
Yazar: Adminn
Gösterim: 1153
Yorumları: 0
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı
Müellifler Hz. Hasan ve Hz Hüseyin (r.a.) menkıbelerini beraber sunmuşlar ayırmamışlardır. Bu birliğin sebebi bir çok menkıbelerde müşterek olmalarıyla açıklanır. Bunlar sevgili Peygamberimiz(sav)’in mübarek iki torunlarıdırlar ve ayırmak mümkün değildir.

Hz. Hasan ve Hz Hüseyin, Hz. Peygamber(sav)’in torunları, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın çocuklarıdırlar. Hz Hasan 625, Hz Hüseyin ise tam bir yıl sonra 626 yılında Mekke’de doğmuştur. Hz. Fatıma, ile Hz. Ali’nin evliliklerinden Hasan, Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep isimlerinde çocukları dünyaya gelmiştir. Muhassin, doğumunun hemen akabinde vefat etmiştir .Hz. Peygamber’in torunları olan bu çocuklar onunla birlikte güzel günler geçirerek onun eğitim ve terbiyesinden nasiplenmişlerdir
Kategori: Sahabeler

Zeyd Bin Harise (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

14-01-2017, 11:50
Yazar: Adminn
Gösterim: 990
Yorumları: 0
Zeyd Bin Harise (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Zeyd Bin Harise (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı
575 yılında doğmuştur, Peygamber efendimiz(sav)’in azadlı kölesidir,annesi Su’da binti Salebe’dir. Künyesi oğluna nisbetle “Ebû Üsâme’dir.” Yemenli’dir

Kur’ân-ı kerîmde Eshâb-ı kirâm içinde Zeyd’den (r.a.) başka hiçbir kimsenin ismi açıkça zikredilmemiştir.

Zeyd bin Hârise (r.a.) ilk îmân edenlerdendir. Hz. Hatice, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ali’den sonra dördüncü, âzâd olmuş köleler içinde ise ilk müslüman olmakla şereflenmiştir.
Kategori: Sahabeler

Cafer-i Tayyar (Cafer Bin Ebi Talib) (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

14-01-2017, 11:47
Yazar: Adminn
Gösterim: 897
Yorumları: 0
Cafer-i Tayyar (Cafer Bin Ebi Talib) (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Cafer-i Tayyar (Cafer Bin Ebi Talib) (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı
588 yılında Mekke’de doğdu Hz. Peygamber(sav)’in amcası Ebû Tâlib’in oğludur. Hz.Ali (ra)’nin dört kardeşinden biridir. Hazreti Cafer(ra), Hazreti Abbas(ra)’ın eğitimi altında yaşadı. Künyesi Ebû Abdullah, lâkabı Tayyar ve Zülcenâheyn’dir.

Bir gün Resûlullah(sav) Hz.Ali(ra)’yle beraber namaz kılarken kardeşi Cafer bunu gördü, merak etti. Daha sonra Hz.Ali(ra)’yi buldu ve yaptıkları hareketin ne olduğunu sordu. Hz.Ali(ra)’de bunun Cenâb-ı Hakk’a karşı yapılan bir ibadet olduğunu söyledi. İslamiyet hakkında açıklamada bulundu. Bu sözler Cafer’in çok hoşuna gitti ve hemen orada Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Ardından hanımı Esma binti Üveysi’de müslüman olmuştur.
Kategori: Sahabeler

Abbas bin Abdülmuttalib (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

14-01-2017, 11:44
Yazar: Adminn
Gösterim: 786
Yorumları: 0
Abbas bin Abdülmuttalib (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Abbas bin Abdülmuttalib (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı
Abbas bin Abdülmuttalib (ra) 566 yılında Mekke’de doğmuştur,Künyesi Ebu’l-Fazl’dır, babasının adı Abdulmuttalib, annesinin adı Nuteyle’dir. Hazreti Peygamber(sav)’in amcasıdır. Çocuklukları beraber geçtmiştir.

Akraba ve yakınlarına çok bağlıydı, ne malını, ne gücünü onlardan esirgemezdi, dahi denilecek ölçüde zeki biriydi, beyaz tenli, gür sesli idi.

Ebu Talib(ra) ekonomik sıkıntı çektiği için Peygamber Efendimiz(sav) Hz. Ali’yi, Abbas (ra) yeğeni olan Cafer’i himayesine aldı.
Kategori: Sahabeler

Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.A) Kimdir? Kısaca Hayatı

14-01-2017, 11:40
Yazar: Adminn
Gösterim: 1039
Yorumları: 0
Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.A) Kimdir? Kısaca Hayatı

Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.A) Kimdir? Kısaca Hayatı
583 yılında Medine’de tüccar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise, Ümm-i Ğanem Ümeyye bint-i Câbir’dir. Ailesi Kureyş’e bağlı Beni Haris kabilesine mensuptu. İslam’dan önceki yaşamında Kureyş’te saygı değer bir kişiydi. Araplar arasındaki nâdir okuma-yazma bilenlerden biriydi asıl ad Amir b. Abdullah b. el-Cerrah’tır. Cerrah ismi dedesinin adıdır. Nesebi, Rasûlullah(sav)’ın nesebiyle dedelerinden Fihr’de birlesir.
Kategori: Sahabeler

Abdurrahman Bin Avf (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

14-01-2017, 01:28
Yazar: Adminn
Gösterim: 1093
Yorumları: 0
Abdurrahman Bin Avf (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Abdurrahman Bin Avf (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı
Abdurrahman bin Avf (r.a.) 581 yılında Mekke’de doğmuştur. Zühre ailesinden Kureyş kabilesindendir. Babasının adı Avf, validesinin Şifa’dır.

Cahiliye devrinde asıl adı Abdulkâ’be veya başka bir görüşe göre Abdu Amr idi. Son derece temiz bir adam olan Abdurrahman bin Avf (ra) Hazreti Ebu Bekir(ra)’in daveti üzerine hak yola girmiştir. Hazreti Muhammed(sav) İslam’a girdikten sonra kendisine Abdurrahman adını koymuştur.
Kategori: Sahabeler

Hz. Said Bin Zeyd (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

14-01-2017, 01:18
Yazar: Adminn
Gösterim: 1092
Yorumları: 0
Hz. Said Bin Zeyd (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı

Hz. Said Bin Zeyd (R.A.) Kimdir? Kısaca Hayatı
Hazreti Said bin Zeyd (ra) 600 yılında Mekke’de doğmuştur. Soyları Peygamber Efendimiz(sav) ile Kâ’b bin Lüey’de birleşmektedir. Cahiliye devrinde bile puta tapmamıştır. Babası Zeyd bin Amr’da Allah’ın varlığı ve birliğine inanan, kız çocuklarının öldürülmesine ve putlara şiddetle karşı çıkan birisiydi. İnançlı bir babanın evladı olarak büyüyen Said’in İslam dinine girmesi çok kolay oldu.
Kategori: Sahabeler