Web sitemize hoşgeldiniz, 21 Eylül 2020

Salavat-ı İbrahimiyye

sponsor reklam
Salavat-ı İbrahimiyye
Salavat-ı İbrahimiyye

İbrahimiyye Salavatı :

Salavat :
“Allahumme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin kema salleyte ve barekte ala seyyidina ibrahiyme ve ala ali seyyidina ibrahiyme fil alemiyne inneke hamidun mecid.”

Anlamı :
Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Aline salat et, yine efendimize ve aline bereket ihsan et, tıpkı alemlerde efendimiz İbrahim’e ve aline salat ettiğin ve bereket verdiğin gibi. Doğrusu sen övülen sin, yücesin.

İbrahimiyye salavatı :

Salavat :
“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’I- âlemîn inneke hamîdün mecîd.”

Anlamı :
“Allah’ım! Hz. İbrahim ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi Muhammed’e ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrahim ve Ehl-i bey-tini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed’e ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen hamda layıksın ve yücesin”.

İmam Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî gibi hadis alimlerinin eserlerine aldıkları ve “İbrahimiyye” adıyla bilinen bu salavat-ı şerife en önemli salavatlardan biridir ve çokça okunmalıdır. İmam Nevevî ve diğer bazı alimler, İbrahimiyye salavatının en üstün salavat şekli olduğunu belirtmişlerdir.

Buhârî, el-Edebü’l- müfred’inde (hadis nr. 641).

Bu salavatla ilgili olarak Hz. Peygamber’den nakledilen şöyle bir rivayete yer vermektedir:
“Kim bu salatı okursa, ona kıyamet günü şehadet ve şefaat ederim”.
Bunu bin kere okumanın, Efendimizi görmeye vesile olacağı da söylenmiştir.
(Süleyman Uludağ, “Delâilü’l-hayrât”, DM, IX, 113; Buhârî, “Enbiyâ”, 10; Tirmizî, “Vitr”, 20; Darîmî, “Salât”, 85; Mâlik, el-Muvatta, I, 165; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 162, 199; III, 74; IV, 118-119; Nebhânî, Efdalü’s-salavât, s. 56)

İmam Nevevî, bu salatın, Buhârî ve Müslim’in sahihlerin de yer aldığı için diğerlerinden daha üstün olduğunu belirtmiştir. Hz. Peygamber’e en üstün bir lafızla (ifadeyle) salatü selam okuyacağına yemin eden bir insanın bunu okuması halinde yemininin yerine geleceği de söylenmiştir.
(Nebhânî, Efdalü’s-salavât, s. 59)

Salavat :

Okunuşu :
“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resülike’n-nebiyyil- ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm ve bârik alâ Muhammedin en- nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l-âlemîn inneke hamîdün mecîd.”

Anlamı :
“Allah’ım! Senin kulun, resulün ve ümmi nebin Muhammed’e, Ehl-i beytine, hanımlarına, İbrahim ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi rahmet eyle. Alemlerde İbrahim ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi Muhammed’i, muhterem hanımlarını ve zürriyetini de mübarek kıl.”

İbrahimiyye Sığası :
اَللَهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ
عَلَي سَيِّدِنَا اِبْرَهِيْمَ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد

Salavat :
“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve barik âla seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin kema salleyte ve barikte ala seyyidina ibrahime ve ala seyyidina ibrahime fil allemiyne inneke hamidün mecid.”

Fazileti :
Bu siğa, Rasulullah’a yapılacak salat siğalarının en mükemmelidir.

Bu nedenle :
Bir kişi “Rasulullah’a en faziletli salatı yapacağım.” diye yemin etse, yemininde yalancı olmamasının yolu bu salatı okumasıdır. Çünkü Rasulullah’ın ashabına öğrettiği siğadan daha üstün bir lafız olamaz.
İbni Hacer-i Heytemî’nin nakline göre farz namazda olsa “Seyyidinâ” lafzının ziyade edilmesi edebe daha uygundur.

Buhârî’nin,bir eserinde rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ;

1-) Bu salatı okuyana Rasulullah’ın şahit ve şefaatçi olacağı zikredilmiştir.

2-) Bazı veliler de 1000 kere okumanın,Rasulullah’ı görmeyi mucip olacağını zikretmişlerdir.

Etiketler:

sponsor reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz