Salavatı Muzaafat

Salavatı Muzaafat
Salavatı Muzaafat
Salavatı Muzaafat
Salavatı Muzaafat

Okunuşu :
Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil ümmıyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim tesliymen bikaderi Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn

Anlamı :
Ey Allah’ım! Kulun, peygamberin ve resulün olan o nebiyyi ümmi efendimiz Muhammed’e ve ali ashabına, her an zaman Sen’in zatının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salat ve selam eyle

Fazileti :
1 defa okunduğunda 100 milyon salavat değerinde
Her kim bir Müslüman kardeşiyle musafaha ederken bu salatı on kere okursa Allahu Teala ikisini de bağışlamadıkça ayrılmazlar.