Salavatı Şemsiyye

Salavatı Şemsiyye
Salavatı Şemsiyye

Salavatı Şemsiyye

Okunuşu :
Bismillahirrahmanirrahiym.
Allâhümme salli alez-zâtil Muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh. Şemsi semâil esrâr. Ve mazharil envâr. Ve merkezi medâri medâril celâl. Ve kutbi felekil cemâl. Allâhümme bi sirrihî ledeyk. Ve bi seyrihî ileyk. Âmîn havfî. Ve ekıl asratî. Ve ezhib huznî ve hırsıy. Ve kün lî ve huz lî ileyke minnî. Verzukniyel fenâe annî. Ve lâ tec’alnî meftûnen bi nefsî. Mahcûben bi hıssî. Vekşif lî an külli sirrin mektûmin yâ hayyü yâ kayyûm.

Anlamı :
Bismillahirrahmanirrahiym.Allah’ım sırlar semasının güneşi nurların mazharı, celal dairesinin merkezi, cemal feleğinin kutbu, ehadiyet latifesinin zuhur yeri zatı Muhammediyete salatu selam eyle Allah’ım O’nun senin yanındaki sırrı ve sana olan istikametinin hakkı için korkumu gider, emniyet ver, ayak kaymalarımı azalt, hüznümü ve hırsımı gider, benden yana ol beni benden kendine çek, beni benden fena ile rızıklandır beni nefsimin fitnesine düşürme dış dünyayı tanıdığım hislerimi bana engel etme , bana her türlü saklı sırları aç Ya Hayyü Ya Kayyüm (celle celaluhu)

Fazileti :
Bu salavat her gün sabah namazından sonra okunur.
Kim okumaya devam ederse İbrahim Düsüki (k.s.) hazretleri buyuruyor ki :

“Bu salavata devam eden bizim üzerimize olan feyizler okuyanın da üzerine olur. Çünkü bu salavatın her harfi Allah Resulu (s.a.v.)’nün izniyle yazılmıştır.