Sara ve muhtelif hastalıklar için okunacak dua

Sara ve muhtelif hastalıklar için okunacak dua
Sara ve muhtelif hastalıklar için okunacak dua

Aşağıdaki dua temiz bir kağıda yazılıp hastanın üstünde taşıması sağlanır. Ayrıca hastaya ve bir bardak suya üç veya yedi gün süreyle 41 kere okunarak bu su hastaya içirilir. Son kerede bardakta bir miktar su bırakılarak hasta yıkandıktan sonra son su olarak hastanın üzerine dökülür.

Dua:
Bismillahirrahmanirrahim
Biizzetihi ve kudretihi ve min şerri mâ halâka, üskün bi-izzetillâhi, üskün bi-kudretillâhi, üskün bi-nurillâhi, üskün bi-kibriyallahi, üskün bi-azametillâhi, üskün bi-hakkil arşil azim. Üskün bihakkı Tevrati Musa aleyhisselâm. Üskün bihakkı İncili İsa aleyhisselâm. Üskün bikahhı Zebur Davud aleyhisselâm. Üskün bihakkı Furkan Muhammed aleyhissalâtü vesselâm. Üskün bihakkı Tâ-Hâ ve Yâsîn, ve bihakkı Kâf, Hâ, Yâ, Ayın, Sâd, ve Hâ, Mim, Ayın, Sin, Kâf ve bihakkı Nûn vel kalem. Üskün bihakkı cemiil enbiyai vel mürselîn, velhamdü lilâhi Rabbil Âlemin.

Bu dua Sara, Kızıl yel, her çeşit baş, diş ve göz ağrılarına Allah’ın izni ile şifa olur.

Not: Önce hastalığınız için bir doktora danışmalı, doktorun gerekli gördüğü tedaviyi yaptıktan sonra bu dualarla Yüce Allah’tan iyileşmeyi dileyebilirsiniz.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء

Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)