Kayıt ol Giriş
Giriş на сайт
Dua Sitesi
Yeni Makaleler
Bugün, 01:19
3
0
Bugün, 01:03
4
0
Dün, 00:27
22
0

87. Alâ Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

21-06-2015, 20:48
Yazar: Adminn
Gösterim: 1580
Yorumları: 0
87. Alâ Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

87. Alâ Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Allah'ın "Yüce" anlamındaki adıyla başladığı için "el-A'lâ" denilen bu sûre 19 (ondokuz) âyet olup, Mekke'de inen ilk sûrelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.

88. Ğaşiye Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

20-06-2015, 12:32
Yazar: Adminn
Gösterim: 1600
Yorumları:
88. Ğaşiye Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

88. Ğaşiye Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Adını, ilk âyette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen "ğâşiye" kelimesinden alır. İlk gelen sûrelerden olup, Zâriyât sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu sûrede kıyamet ve ahirete ait haberler vardır. ayrıca Allah'ın varlığını anlamaya yardım edecek bazı kevnî deliller serdedilmiştir. Hayatın bir plan ve program içinde akıp gittiği, bu akışın sonunda Allah'a varılacağı ve O'nun katında hesap verileceği anlatılır. 26 (yirmialtı) âyettir.

89. Fecr Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

20-06-2015, 12:22
Yazar: Adminn
Gösterim: 1489
Yorumları:
89. Fecr Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

89. Fecr Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Fecr, tan yerinin ağarması ve şafak manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 30 (otuz) âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. İnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca anlatılır.

90. Beled Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

20-06-2015, 12:01
Yazar: Adminn
Gösterim: 1467
Yorumları:
90. Beled Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

90. Beled Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Mekke'de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 (yirmi) âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve "şehir" anlamına gelen "beled" kelimesinden almaktadır. Bu sûrede insanın yaratılışından, onun bazı davranışlarından, insana verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir.

91. Şems Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

19-06-2015, 20:15
Yazar: Adminn
Gösterim: 1372
Yorumları:
91. Şems Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

91. Şems Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Kadir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 (onbeş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır. Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.

92. Leyl Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

19-06-2015, 20:07
Yazar: Adminn
Gösterim: 1570
Yorumları:
92. Leyl Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

92. Leyl Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Geceye yeminle başladığı için "Leyl" denilmiştir. Mekke'de inmiştir, 21 (yirmibir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir. İmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.

93. Duha Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

19-06-2015, 19:58
Yazar: Adminn
Gösterim: 1996
Yorumları:
93. Duha Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

93. Duha Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûre, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.

94. İnşirah Suresi, Mehmet Emin (sesli dinle takip ederek oku)

19-06-2015, 19:48
Yazar: Adminn
Gösterim: 1642
Yorumları:
94. İnşirah Suresi, Mehmet Emin (sesli dinle takip ederek oku)

94. İnşirah Suresi, Mehmet Emin (sesli dinle takip ederek oku)

"İnşirâh" açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir.

95. Tin Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

19-06-2015, 19:38
Yazar: Adminn
Gösterim: 1130
Yorumları:
95. Tin Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

95. Tin Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

"Tîn", dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 8 (sekiz) âyettir.
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

96. Alak Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

19-06-2015, 18:10
Yazar: Adminn
Gösterim: 1947
Yorumları:
96. Alak Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

96. Alak Suresi, Fatih ÇOLLAK (sesli dinle takip ederek oku)

Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sûreye "İkra' sûresi" de denir. Mekke'de inmiştir; 19 âyettir. İlk 5 âyeti, Kur'an'ın ilk inen âyetleridir. Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılışı, kalemin özelliği, bunların insana Allah'ın ihsanı olduğu, insanın bunları düşünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar olacağı anlatılır.