ilahirahmet

Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Fâtiha Sûresi)

Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Fâtiha Sûresi)
Surelerin Fazilet ve Esrarı ( Fâtiha Sûresi)

Fatiha suresi :

Bismi’llâhi’r-ahmâni’r-Rahîm.
1-) Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
2-) Errahmânir’rahim
3-) Mâliki yevmiddin
4-) İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
5-) İhdinessırâtel müstakîm
6-) Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha suresinin meali :

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1-) Hamd o âlemlerin Rabbi,
2-) O Rahmân ve Rahim,
3-) O, din gününün maliki Allah’ın.
4-) Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
5-) Hidayet eyle bizi doğru yola,
6-) O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

Fatiha suresi fazilet ve esrarı :

1-) Fatiha sûresini her gün okuyan ;
* Kaza ve belalardan korunur.
* Dünya ve ahiretle ilhili her türlü meşru hacetleri hasıl olur.
* Cenab-ı Hakk’ın gazabından emin olur.
2-) Her türlü meşru ihtiyaçlar için, Akşam namazının farzından sonra 40 kere okunup dua edilir.
3-) Yatmadan önce, Fâtiha ve ihlâs sûresini okuyan, ölüm dışında kalan her şeyden emin olur.
4-) Fâtiha ile Âyetü’l- Kürsi’yi okumaya devam eden, Şeytan ve cinlerin şerrinden emin olur.
Fatiha suresi hakkında :
1-) 1. inci suredir.
2-) Mekke’de inmiştir.
3-) 7 ayettir.
4-) Kur’an’ın ilk suresi olduğu için ” başlangıç anlamına gelen ” Fatiha ” adını almıştır. “Diğer adları  Umm al-Kitab, es-Seb’ul-Mesânî, es-Salât”
5-) Harf sayısı 139
6-) Kelime sayısı 29

Exit mobile version