Sütü Hayvanın Memesinde Bekletme Hakkında Hadis-i Şerif

Sütü Hayvanın Memesinde Bekletme Hakkında Hadis-i Şerif

Sütü Hayvanın Memesinde Bekletme Hakkında Hadis-i Şerif
Sütü Hayvanın Memesinde Bekletme Hakkında Hadis-i Şerif

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: “Deve ve koyunun memelerinde süt bekletmeyin. Kim böyle sütü bekletilmiş bir sağmal hayvan satın almışsa sağdıktan sonra muhayyerdir, dilerse kabul eder, dilerse bir sa` miktarında kuru hurma da vererek iade eder.”

Ebu Hüreyre Hadis No : 264

Buhari`nin bir başka rivayetinde “…Memnun kalırsa hayvanı tutar, memnun kalmazsa iade eder. İade ettiği takdirde sağdığı süt için bir sa` kuru hurma verir” denmektedir.
HadisNo : 265

Müslim`in bir rivayetinde “Müşteri satın aldığı, sütü bekletilmiş sağmal hayvan hakkında üç gün muhayyerdir. İade edecek olursa beraberinde bir sa` miktarında yiyecek verir, buğday değil” denmektedir. (Müslim`in bir başka rivayetinde: “…bir sa` kuru hurma verir, buğday değil” denir. Buhari ve Müslim`in rivayetlerinde: “Deve ve koyunun sütü (satış sırasında) memede bekletilmez” buyurular.)
HadisNo : 266

Nesai`nin bir rivayetinde: “Kim sütü bekletilmiş bir deve veya davar satın alırsa..” denir.
HadisNo : 267

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Kim sütü memesinde bekletilmiş bir deve satın alırsa o üç gün muhayyerdir. Şayed iade edecek olursa, hayvanla birlikte, sütü mislince veya sütunun iki mislince buğday da verir.”
İbnu Ömer Hadis No : 268