ilahirahmet
Anasayfa » Etkili Dualar » Teheccüd namazı duası

Teheccüd namazı duası

Teheccüd namazı duası

Teheccüd namazı duası

Teheccüd namazı duası

Yat­sı na­ma­zın­dan son­ra bir mik­tar uyu­duk­tan son­ra ge­ce­nin ya­rı­sın­dan imsâk vak­ti­ne ka­dar kal­kı­lıp kı­lı­nan namaza “te­hec­cüd” adı­nı alır.

Teheccüd namazı 2, 4 ve 8 rekat olarak kılınabilir. En fazla ise 12 rekat olarak kılınabilir. Ümmete sünnet olan bir namazdır.

Resulullah (sav) teheccüt namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okurdu.

Teheccüd namazı duası
Teheccüd namazı duası

Teheccüd namazı duası okunuşu

Allahümme Rabbena lekel hamd ente kayyimüssemavati velard ve men fihinne velekel hamd, leke mülküssemavati velardi vemen fihinne velekel hamd ente nurussemavati velardi vemen fihinne velekel hamd entel hakku veva’dükel hakku velikaüke hakkkun ve kavlüke hakkun velcennetü hakkun vennaru hakkun ve Muhammedün hakkun vessaatü hakkun Allahümme leke eslemtü vebike amentü vealeyke tevekkeltü ve ileyke enebtü vebike hasamtü veileyke hakemtü fağfirli makaddemtü vema ahhartü vema esrertü vema alentü entel mukaddimü ve entel muahhirü lailahe illa ente

Teheccüd namazı duası anlamı

Allah’ım, sana hamd olsun. Yeri, göğü ve buralarda bulunanları ayakta tutan sensin. Yerin, göğün ve bunlardakilerin mülkü sana aitttir. Hamd sanadır. Sen yerin, göğün ve bu ikisinde yaşayanların nurusun. Hamd sana aittir. Sen haksın, va’din haktır, sana kavuşmak haktır, sözün haktır, cennet haktır, cehennem haktır, Muhammed haktır, kıyamet haktır. Allah’ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana döndüm, senin uğruna mücadele ettim, senin hakemliğine razı oldum. Önceden yaptıklarımı ve sonradan yapaacaklarımı, gizlediklerimi ve açıkladıklarımı bağışla. Sen en öncesin, sen en sonrasın. Senden başka ilah yoktur. Bazı rivayette: Ancak güç ve kuvvet sahibi sensin, ilavesi vardır.

Buhari, Cuma, 1120; Müslim, Salatül Müsafirin, 769.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.