Tehlikeli Bir Durumla Karşılaşınca Okunacak Dua

Tehlikeli Bir Durumla Karşılaşınca Okunacak Dua
Tehlikeli Bir Durumla Karşılaşınca Okunacak Dua

Bir tehlikeye düşüldüğünde veya tehlikeli bir durumla karşılaşınca okunacak dua

بِسْمِ الِّٰهل الرَّحْمٰنِ الرَّحي۪مِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باِلِّٰهل الْعَلِيِّ الْعَظي۪مِ

“Bismillâhirrahmânirrahîm.
Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-‘aliyyil-azîm.”

Meali ; 
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Yüce
ve büyük olan Allah’ın gücünden başka hiçbir güç ve kuvvet
yoktur.