Tüm Müslümanların Okuması Gereken Önemli Bir Dua

Tüm Müslümanların Okuması Gereken Önemli Bir Dua

Tüm Müslümanların Okuması Gereken Önemli Bir Dua
Tüm Müslümanların Okuması Gereken Önemli Bir Dua

Tüm din kardeşlerime nasip olsun inşallah…

Ey Allah’ım, beni kudretinle muhafaza et. Fazlınla beni rızıklandır, beni emrine tabi olanlardan kıl ve vasiyetini koruyanlardan eyle. Ey esirgeyenlerin esirgeyicisi. (Amin)

Ya Rabbim! Beni sıkıntıda imanı zayıflayanlardan eyleme! (Amin)

Allah’ım, bana Senden gelen iç huzuru ve gönül rahatlığını ver! (Amin)

Allah’ım Muhammed ümmetine nazar buyur, musamaha et. (Amin)

Allah’ım Bana kendimi bilecek kadar bilgi ver, cesaret ver, akıl ver! (Amin)

Allah’ım, Muhammed ümmetinin işini kolaylaştır.(Amin)

Allah’ım, Sen affedicisin, affı seversin, beni affet. (Amin)

Allah’ım, Muhammed ümmetinin kalplerini nurlandır. (Amin)

Allah’ım, bizi rızkını bol yazdığın; ama şükreden kullarından eyle! (Amin)

Allah’ım, Muhammed ümmetini azametli ve şevketli kıl. (Amin)

Allah’ım, beni ümmet-, Muhammed ile iman üzerine haşreyle. (Amin)

Allah’ım, beni ölümün şiddetinden ve ölüm sarhoşluğundan koru. (Amin)

Allah’ım, gönlümüzü emirlerini yapmanın faziletiyle zenginleştir. (Amin)

Allah’ım, ayıplarımı ört, korktuklarımdan da emin kıl. (Amin)

Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim. (Amin)

Yüce Allah’ım! Sana ve sadece Sana eğdiğim başımı başkaları huzurunda eğdirtme! (Amin)

Allah’ım,davranışlarımızı inancımızla bütünleştir. Sözümüzü özümüzle birleştir! (Amin)

Allah’ım, rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. (Amin)

Allah’ım, yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat, ölümüm hayırlı olduğu anda da beni öldür. (Amin)

Allah’ım, Senden dünya ve ahiret afiyeti, mal ve aile efradım için afiyet ve huzur isterim. (Amin)

Allah’ım, affınla ve affet ve hilminle (yumuşak huyunla) bana fazl ü keremini bahşet. (Amin)

Allah’ım, fazla borçlanmadan ve kişilerin tahakkümünden Sana sığınırım. (Amin)

Allah’ım, geçimin en tatlısını, ömrün en saadetlisini ve rızkın en bolunu bize nasip eyle. (Amin)

Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahrette de iyilik ver; bizi cehennem azabından koru. (Amin)

Allah’ım, bana rahmet kapılarını aç, fazl ü kerem hazinelerinin kapısını da aç. Zira Sen, ikram edenlerin en kerimisin. (Amin)

Ey Allah’ım, Senden mübarek ilim, çok rızık ve bütün hastalık ve sıkıntılardan şifa bekliyorum. (Amin)

Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize kendi canibinden bir rahmet ver. (Amin)

Ey rahmeti bol olan (Allah’ım); beni, ana ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. (Amin)

Ey Allah’ım, rızanı ve Cennetini Senden isterim. Gazabından ve Cehennemden Sana sığınırım. (Amin)

Allah’ım, çirkin huylar ve işlerden Sana sığınırım. Havai arzularımdan ve taşkınlıklarımdan Sana sığınırım. (Amin)

Allah’ım, kulak ve gözlerime kuvvet ver, onları bana varis kıl(bağlı kıl), bana haksızlık edene karşı yardım et ve intikamımı ondan al. (Amin)

Ey Rabbimiz, bize dünyada iyi hal ver, ahrette de iyi bir hal ver ve bizi Cehennem azabından koru. (Amin)

Ey Allah’ım, şeytanın vesvesesinden ve çirkin rüyalardan Sana sığınırım.(Amin)

Bizleri yediren, içeren ve bizi Müslümanlardan yapan Allah’a hamd ederiz. (Amin)

Allah’ım, mal ve evladın menfaat vermeyeceği Kıyamette af ve mağfiretin tadını bana tattır. (Amin)

Sadece sana dua ve hamd için açtığım avuçlarımı ne merde ne de namerde açtırma! (Amin)

Allah’ım, beni Efendimiz Muhammed Mustafa’nın sancağı altında cem’eyle. (Amin)

Allah’ım,(hane sahibine) verdiğin rızıkta bereket kıl. Onları bağışla ve esirge. (Amin)

Allah’ım, beni affedersen, affın geçerlidir. Eğer affetmezsen ben kime gideyim?(Amin)

Ey Efendim ve Mevlam, beni mahrum etme. Büyük şefaat sahibi Muhammed’den ayırma. (Amin)

Allah’ım, düçar olduğum ve olabileceğim durumlar ne olursa olsun, Sana olan inancımı güçlendir. (Amin)

Allah’ım! Beni gururlanan, herkese yüksekten bakan, herkesi hor gören cimri kullarından ayır! (Amin)

Allah’ım ümmet-i Muhammed’i rızıklandır. Allah’ım ümmet-i Muhammed’i yücelt. (Amin)

Allah’ım, hatalarımı azalt, günahlarımı sil, çünkü ben yaptıklarımı biliyor ve onlardan dolayı Senden korkuyorum. (Amin)

Allah’ım, ümidimi kesme, dileğimi boş çevirme, gönlümü ağlatma ve halimi perişan etme. (Amin)

Allah’ım şirkten, şüpheden ve münakaşadan ve kötü ahlaktan ve kötü zandan; aile, mal ve evlatta kötü şeyler görmekten Sana sığınırım. (Amin)

Allah’ım, helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile masiyetinden beni uzaklaştır. Fazl-ü keremin ile Senden gayrısını bana unuttur. (Amin)

Ey Rabbimiz, Senin indirdiğin (o kitaba) inandık, O Peygambere de tabi olduk. Artık bizi (birliğini ve Peygamberlerini tanıyan) şahitlerle yaz. (Amin)

Allah’ım, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden Sana sığınırım. (Amin)

Ey Rabbimiz, biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı yarlığa ve bizi o ateşin azabından koru. (Amin)

Ey Allah’ım, beni Said olarak dirilt ve şehid olarak öldür. Rahmetinle muamele eyle. Ey merhamet edenlerin en merhamet edicisi. (Amin)

Allah’ım, bütün Müslümanların işlerinde kolaylık ihsan et, kabirlerini genişlet, düşmanlarını kahret, son nefeslerinde pişmanlık nasip eyle. (Amin)

Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmayı istiyorum. Allah’ın adıyla girer, Allah’ın adıyla çıkarız. Ey Rabbimiz Sana tevekkül edenlerden eyle. (Amin)

Ey Allah’ım, ömrümün ahirini hayırlı kıl, ameliminin sonunu da hayırlı kıl, günlerimin sonunu Sana kavuştuğumda hayırlı kıl. (Amin)

Allah’ım, eğer cehaletimle bir hata işlemiş isem, kapında uzun zaman yaptığım yalvarmalarımı hiçe sayma. (Amin)

Allah’ım, beni makbul olan iyilerden kıl. Kovulmuş kötülerinden eyleme. Hamd ü sela alemlerin Rabbi Allah’a layıktır. (Amin)

Allah’ım! Senden ayrı yaşamaktan, bayağı arzularımdan, Senin Celalilin izzetine, izzetinin celaline, saltanatının kudretine ve kudretinin saltanatına sığınıyorum. (Amin)

Ey Rabbimiz, Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe edenleri, Senin yoluna uyup gidenleri yarlığa, onları Cehennem azabından koru. (Amin)

Allah’ım, Senin kudret elinle beni koru, fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tabi olanlardan kıl. Vasiyetini koruyanlardan eyle, ey Erhamerrahimin. (Amin)

Allah’ım, bizi her beladan, her kazadan koru. Her çeşit hastalıklardan afiyette kıl. (Amin)

Allah’ım, kalbime recanı yerleştir. Senden başkasına beni yalvartma. Senden gayrısından bir şey isteyemem. (Amin)

Sana kavuştuğumuz an, bizden razı ve hoşnud ol, ey alemlerin Rabbi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi. (Amin)

Allah’ım! Ehaddiyetinin sırrı hürmetine, bu kitabın naşirini, tevhid sırlarının naşiri, kalbini iman nurlarının mazharı, dilini de Kur’an hakikatlerinin lisanı eyle. (Amin)

Allah’ım, Sana tevekkül etmemizi ve yönelmemizi bize nasip et. Çünkü Sen bizi esirgiyor ve halimizi biliyorsun. (Amin)

Allah’ım, gözlerimi sağlamlaştır, beni İslama varis kıl. Düşmanımın hilesini bana göster, beni onlara galip kıl. (Amin)

Allah’ım, ilmimi çoğalt, hidayet verdikten sonra kalbimi kötü inançlara çevirme. Manevi huzurundan bana rahmet bağışla. Hakkıyla bağışlayan ve hibe eden Sensin. (Amin)

Allah’ım Senden imanda sıhhat ve güzel ahlakta kuvvet isterim. Yine Senden bir zafer iterim ki, arkası kurtuluş olsun. Senden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza isterim. (Amin)

Allah’ım, acı azab doğuracak küçük günahlardan tövbe ettim, bağışlanmamı isterim. Şiddetli azabını doğuracak büyük günahlardan bağışlanmamı dilerim. (Amin)

Allah’ım, ümmet-i muhammed’e mağfiret et, merhamet et, kusurunu ört. Allah’ım, ümmet-i Muhammed’i bağışla. (Amin)

Allah’ım, beni ilimle zengin kıl, hilimle(yumuşak huyla,) zinetlendir, takva ile beni mükerrem kıl, afiyetle beni güzelleştir. (Amin)

ALLAHIM sen Mevlamızsın.. Bizleri bağışla.. bizleri şuurlandır.. gözlerimizi aç.. kalplerimizi yumuşat.. ayaklarımızı kaydırma.. davamızda zafer nasip eyle.(Amin)

Ey Allah’ım, bu duaları yazmamı sağlayan, yazanın ve okuyanların geçmiş ve gelecek günahlarını affet, ölmüşlerinin varsa kabir azablarını dindir, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Maddi ve manevi hastalıklarından Şafi ismi yüzü suyu hürmetine şifa ver. Sen merhamet edenlerin en merhamet edenisin. (Amin)

BU ACİZ KULLARINI BAĞIŞLA, UNUTULANLARDAN EYLEME VE AFFEYLE!

Bir cevap yazın